Jednostka zależna - definicja pojęcia

Jednostka zależna – definicja pojęcia

Jednostki zależne są bardzo ważnym elementem przedsiębiorstw, które pozwalają im na szybszy rozwój i dotarcie do większej liczby klientów. Dowiedz się o nich więcej.

Czym jest jednostka zależna? Definicja pojęcia

Jednostka zależna – to taka, która podlega bezpośrednio innej jednostce. W przedsiębiorstwie można wyróżnić kilka rodzajów jednostek zależnych: oddziały, filie, przedstawicielstwa. W zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest dana firma, może ona prowadzić działalność wyłącznie na terenie kraju, ale może też posiadać swoje jednostki zależne w innych krajach. Do najczęściej spotykanych jednostek zależnych w Polsce należą oddziały banków, sieci sklepów oraz firm ubezpieczeniowych.

Jednostka zależna – aspekty prawne

W myśl art. 4 ustawy o działalności gospodarczej jednostka zależna to jednostka, która jest własnością jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, która jest własnością osoby fizycznej, a także jednostka, która jest własnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której osobowość prawną nadał ustawodawca, która jest własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego podmiotu, o którym mowa w ustawie, a także jednostka, która jest własnością jednostki prowadzącej działalność gospodarczą, która jest własnością osoby fizycznej, a także jednostka, która jest własnością osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której osobowość prawną nadał ustawodawca.

Jednostka zależna może być również utworzona przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której osobowość prawną nadał ustawodawca, albo przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub inny podmiot, o którym mowa w ustawie.

Jednostka zależna może mieć taki sam rodzaj działalności gospodarczej jak jednostka macierzysta, ale może też prowadzić inny rodzaj działalności. Jednostka zależna może być utworzona w formie spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej, fundacji, stowarzyszenia, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której osobowość prawną nadał ustawodawca.

Kiedy jednostka jest zależna?

Jednostki zależne mają często ograniczoną autonomię, gdyż podlegają bezpośrednio jednostce macierzystej. W tym przypadku jednostka macierzysta jest odpowiedzialna za całość działalności i ma większy wpływ na jej funkcjonowanie. Jednostki zależne mogą jednak prowadzić działalność na własną rękę w ramach określonych limitów i zasad. Przykładem takiej jednostki jest oddział banku, który ma ograniczoną autonomię, ale jednocześnie może prowadzić działalność na własną rękę w ramach określonych limitów i zasad. Jednostki zależne mają także swoje odrębne struktury i mogą być prowadzone przez osoby niezależne od jednostki macierzystej. W przypadku oddziału banku może on mieć swoją własną strukturę i być prowadzony przez osoby niezależne od banku centralnego. Jednostki zależne mogą także prowadzić działalność na innych rynkach niż jednostka macierzysta. Przykładem takiej jednostki jest przedstawicielstwo firmy na terenie innego kraju.

Jednostki zależne są często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do rozwijania ich działalności na innych rynkach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej rozwijać się i dotrzeć do większej liczby klientów. Jednostki zależne są także często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności na terenach trudno dostępnych dla jednostek macierzystych. Przykładem takiej jednostki jest oddział banku w małej miejscowości, który jest w stanie dotrzeć do klientów, którzy mieliby trudności z dostaniem się do banku centralnego.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy