Przeglądana kategoria

Prawo

7 wpisów
Znaczenie umowy przedmałżeńskiej w procesie podziału majątku po rozwodzie

Znaczenie umowy przedmałżeńskiej w procesie podziału majątku po rozwodzie

Umowa przedmałżeńska, zwana również umową przedślubną lub umową intercyzą, to prawnie wiążący dokument zawierający postanowienia i warunki dotyczące majątku, długów i innych kwestii finansowych między przyszłymi małżonkami. Umowa ta może zostać sporządzona zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Ma na celu uregulowanie kwestii majątkowych w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. A jakie jest jej znaczenie po rozwodzie?