Mediacje z bankiem w sprawie kedytu CHF. Czy to dobry pomysł?

Mediacje z bankiem w sprawie kedytu CHF. Czy to dobry pomysł?

Mediacje z bankiem w sprawie kredytu CHF to jeden ze sposobów na rozwiązanie problemu.

Mediacje z bankiem w sprawie kredytu CHF – Czy to dobry pomysł?

Wielu prawników ostrzega przed mediacjami z bankiem w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, wskazując na potencjalne pułapki. Kluczową kwestią jest inercyjność ugody, czyli jej praktyczna nienaruszalność. Oznacza to, że po zawarciu porozumienia i jego zatwierdzeniu przez sąd frankowicz zrzeka się zarzutu bezpodstawności umowy kredytowej i nie będzie mógł domagać się jej unieważnienia w przyszłości.

Mediacja z bankiem. Podstawowe informacje

Negocjacje z bankiem zawsze przeprowadzane są w obecności osoby trzeciej, czyli mediatora. Jest to osoba neutralna, która nie opowiada się po żadnej ze stron. Rolą mediatora jest nadzorowanie przebiegu mediacji, aby ułatwić stronom sporu dojście do porozumienia. Zgodnie z artykułem 183 (2) kodeksu postępowania cywilnego, mediatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych.

Mediacje mogą odbywać się w dwóch formach:

  • mediacje prywatne (pozasądowe)
  • mediacje sądowe

Dlaczego banki chcą zawierać ugody?

Banki mają dwa główne powody, dla których tak mocno zachęcają do zawierania ugód z kredytobiorcami. Po pierwsze, zdecydowana większość frankowiczów wygrywa sprawy o kredyty hipoteczne już w pierwszej instancji. Po drugie, sytuacja na rynku pogarsza się – rosnąca inflacja i ceny sprawiają, że coraz więcej frankowiczów ma trudności ze spłatą kredytów, co z kolei prowadzi do wzrostu liczby pozwów. Drugim powodem jest ekonomiczność ugód. Banki, zgadzając się na przewalutowanie roszczeń, nie ponoszą strat – koszty te przenoszą na wyższe stopy procentowe i marże.

Szybkość mediacji – czy to zawsze zaleta?

Mediacje z bankiem mają jedną, niezaprzeczalną zaletę – są szybkie. Jednak szybkość ta nie zawsze idzie w parze z korzystnością dla kredytobiorców. Banki, oferując ugodę, działają przede wszystkim w swoim interesie. Gdyby miały inne intencje, to już dawno zaproponowałyby takie porozumienie. Kolejną kwestią jest przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banku względem klienta.

Ponadto, ugoda zawarta podczas mediacji jest ostateczna i wiąże się z uznaniem, że umowa kredytu zawarta wiele lat temu jest ważna. Należy również pamiętać o potencjalnym obowiązku podatkowym z tytułu przychodu po umorzeniu części salda, który wynosi 17% lub 32%.

Czy pozew jest lepszym rozwiązaniem?

Wiele osób zastanawia się, czy pozew sądowy to dobra alternatywa dla mediacji. Choć jest to dłuższa droga, statystyki pokazują, że w większości przypadków kończy się ona unieważnieniem umowy kredytowej we frankach. Oczywiście, początkowo wymaga to większego wysiłku – niezbędna jest szczegółowa analiza prawna umowy kredytowej przeprowadzona przez specjalistów, co może wymagać dodatkowych konsultacji. Jednak ta droga zwykle się opłaca.

Kancelaria frankowa specjalizuje się w sprawach związanych z kredytami walutowymi, w szczególności kredytami we frankach szwajcarskich. Zajmuje się obsługą klientów, oferując wsparcie prawne w procesach przeciwko bankom. Pomaga w negocjacjach oraz reprezentuje interesy klientów w sądach, dążąc do korzystnych rozstrzygnięć.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy