Aktywa finansowe - czym są, długoterminowe oraz krótkoterminowe

Aktywa finansowe – czym są, długoterminowe oraz krótkoterminowe

Aktywa finansowe stanowią ważny element polskiej gospodarki. Są one źródłem dochodu wielu podmiotów gospodarczych, a także stanowią ważną część portfela inwestycyjnego wielu osób. W ostatnim czasie aktywa finansowe stały się jeszcze ważniejsze ze względu na rosnącą rolę rynków finansowych w życiu gospodarczym. Dlatego też warto poświęcić im nieco więcej uwagi i zapoznać się ze sposobami ich wykorzystania.

Czym są aktywa finansowe? Definicja pojęcia

Aktywa finansowe to wszystkie rodzaje majątku, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia określonego celu. Aktywa te mogą być fizyczne (np. złoto, srebro) lub niefizyczne (np. obligacje, akcje). Aktywa finansowe służą do inwestowania i generowania przepływów pieniężnych. Inwestorzy kupują aktywa, aby uzyskać zysk w postaci dywidendy lub kapitalizacji.

Kapitalizacja to proces, w którym wartość aktywów rośnie wraz ze wzrostem cen na rynku. Dywidenda to część dochodu firmy, która jest przekazywana akcjonariuszom. Pojęcie aktywów finansowych jest bardzo ważne dla inwestorów, ponieważ pozwala im ono monitorować swoje inwestycje i oceniać ryzyko związane z nimi.

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe to takie, które można wykorzystać w przyszłości na inwestycje lub do realizacji celów finansowych. Są to zatem środki, które nie będą potrzebne w najbliższym okresie. Przykładem długoterminowego aktywa finansowego jest fundusz inwestycyjny. Inwestując w fundusz inwestycyjny, można uzyskać wysoki zwrot z inwestycji w dłuższym okresie czasu. Długoterminowe aktywa finansowe są ważnym elementem każdej strategii inwestycyjnej.

Pomagają one bowiem zabezpieczyć środki na przyszłe inwestycje oraz zapewniają stabilność finansową w dłuższym okresie czasu. Warto pamiętać, że długoterminowe aktywa finansowe to nie tylko fundusze inwestycyjne. Mogą to być również lokaty bankowe, obligacje czy też nieruchomości. Każdy z tych instrumentów ma swoje wady i zalety, dlatego warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości i potrzeby, aby móc wybrać najlepszy dla siebie sposób inwestowania.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe to środki pieniężne, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwie w ciągu jednego roku obrotowego. Są to głównie środki pieniężne, które są potrzebne do realizacji bieżących operacji przedsiębiorstwa. Krótkoterminowe aktywa finansowe obejmują środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, środki pieniężne z tytułu sprzedaży produktów i usług oraz środki pieniężne pozyskane z innych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

W przedsiębiorstwie istnieje kilka rodzajów krótkoterminowych aktywów finansowych. Są to:

– Gotówka i środki pieniężne – są to środki pieniężne, które mogą być wykorzystane w dowolnym momencie do realizacji bieżących operacji przedsiębiorstwa. Saldo gotówki i środków pieniężnych jest ujmowane w bilansie przedsiębiorstwa jako jeden z elementów aktywów o najkrótszym okresie rotacji.

– Inwestycje krótkoterminowe – saldo inwestycji krótkoterminowych obejmuje instrumenty finansowe, które są posiadane przez przedsiębiorstwo na okres do 12 miesięcy. Do inwestycji krótkoterminowych należą głównie obligacje skarbowe oraz papiery wartościowe o stosunkowo krótkim terminie wykupu.

– Należności krótkoterminowe – saldo należności krótkoterminowych obejmuje środki pieniężne, które przedsiębiorstwo ma prawo żądać od swoich kontrahentów w ciągu 12 miesięcy. Należności krótkoterminowe obejmują głównie należności handlowe, czyli środki pieniężne, które przedsiębiorstwo ma prawo żądać od swoich odbiorców z tytułu sprzedaży produktów i usług.

– Zapasy materiałowe – saldo zapasów materiałowych obejmuje środki pieniężne, które są potrzebne do realizacji bieżących operacji produkcyjnych przedsiębiorstwa. Zapasy materiałowe mogą być wykorzystywane w ciągu 12 miesięcy od momentu ich nabycia.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy