Czym jest LIFO? Definicja pojęcia

LIFO – czym jest i na czym polega?

LIFO to skrót od angielskiego “Last In First Out”, czyli ostatni na początek. Metoda używana w logistyce i finansach, gdzie oznacza, że ostatnio kupione aktywa są pierwsze sprzedawane.

Czym jest LIFO? Definicja pojęcia

LIFO, czyli “Last In First Out” w przeciwieństwie do LOFO, to metoda gospodarowania zasobami, w której to, co jest ostatnio przyjęte do magazynu, jest pierwsze wydawane. Jest ona stosowana w przemyśle i handlu, gdyż daje pewność, że produkty są świeże i nie przeterminowane. LIFO jest więc korzystne dla producentów i klientów, ale nie zawsze dla samego przedsiębiorstwa. Dlaczego? Ponieważ ceny produktów mogą się zmieniać w czasie, a przedsiębiorstwo może ponosić straty, jeśli na przykład produkt kupiony wcześniej po niższej cenie, jest sprzedawany po wyższej. Dlatego też LIFO nie jest uniwersalnym rozwiązaniem i nie jest stosowany we wszystkich branżach.

Na czym polega LIFO?

LIFO, czyli Last In First Out, to metoda gospodarowania zapasami, w której ostatnio dostarczone produkty są pierwsze do wycofania ze sprzedaży. Jest to przeciwieństwo FIFO (First In First Out), w którym pierwsze dostarczone produkty są pierwsze do wycofania ze sprzedaży. LIFO jest popularną metodą gospodarowania zapasami w przemyśle, ponieważ pomaga zmniejszyć koszty podatkowe.

Gdzie stosuje się LIFO?

LIFO jest stosowana w przypadku towarów, których cena rośnie lub maleje. Z tego powodu, LIFO jest często stosowana w przemyśle, gdzie ceny materiałów mogą się zmieniać. LIFO może być także stosowana w przypadku środków pieniężnych. Przykładem jest sytuacja, w której ktoś ma kilka kont bankowych i wpłaca na nie pieniądze w różnych kwotach. W takiej sytuacji, LIFO oznacza, że ostatnie wpłaty są pierwszymi do wypłacenia. LIFO jest korzystna dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala im na zmniejszenie podatku dochodowego. Jest to możliwe, ponieważ przychody są rozliczane po niższych cenach, a wydatki po wyższych. W efekcie, dochód jest niższy, a podatek dochodowy również.

Korzyści ze stosowania strategii LIFO

LIFO ma kilka zalet. Po pierwsze, pozwala to firmie uniknąć podatku VAT, ponieważ podatek jest naliczany od ostatniego dostarczonego towaru. Po drugie, LIFO zmniejsza koszty magazynowania, ponieważ nowy towar jest dostarczany na miejsce starego. Po trzecie, LIFO może pomóc firmie lepiej zarządzać swoimi zapasami, ponieważ pozwala śledzić, które produkty są najbardziej popularne.

LIFO ma jednak pewne wady. Po pierwsze, może być trudne do zastosowania w praktyce, ponieważ wymaga od firm dokładnego śledzenia dat dostaw. Po drugie, LIFO może prowadzić do wyższych kosztów, ponieważ nowy towar jest zwykle droższy niż stary.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy