Kalkulacja doliczeniowa - czym dokładnie jest?

Kalkulacja doliczeniowa – czym dokładnie jest?

Kalkulacja doliczeniowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala uniknąć niepotrzebnych ryzyka i porażek. Dzięki niej można także lepiej zaplanować inwestycję oraz ustalić, czy dana inwestycja ma sens. Dowiedz się o niej więcej.

Czym jest kalkulacja doliczeniowa? Definicja pojęcia

Kalkulacja doliczeniowa to część wyliczeń, które należy wykonać przed rozpoczęciem inwestycji. Pozwala ona ustalić, jaki będzie koszt inwestycji oraz jakie szanse na sukces lub porażkę ma dana inwestycja. Kalkulacja doliczeniowa obejmuje wszystkie koszty, które będą poniesione w trakcie inwestycji. Są to koszty materiałów, sprzętu, robocizny, a także koszty administracyjne i finansowe. Należy je wszystkie uwzględnić w swoich wyliczeniach, aby mieć pewność, że inwestycja się opłaci.

Na czym polega kalkulacja doliczeniowa?

Kalkulacja doliczeniowa to metoda polegająca na dokonywaniu korekt w kosztach wytworzenia produktu lub usługi. Polega ona na dopisywaniu kosztów, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Najczęściej jest to stosowane w przypadku kosztów jednostkowych. Korekty mogą być dokonywane w przypadku kosztów bezpośrednich, pośrednich oraz składników kosztów ogólnych. Kalkulacja doliczeniowa jest często stosowana przez przedsiębiorstwa, które produkują na zamówienie. Dzięki temu mogą one uwzględnić wszystkie koszty, które będą ponoszone przy danej produkcji.

W jakich przypadkach stosuje się kalkulację doliczeniową?

Kalkulacja doliczeniowa jest stosowana wtedy, gdy przedsiębiorca chce uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu dodatkowe koszty, które nie były uwzględnione w pierwotnym kosztorysie. Przedsiębiorca może także skorzystać z kalkulacji doliczeniowej wtedy, gdy zmieniły się warunki wykonania prac lub gdy uległy zmianie ceny materiałów.

Przebieg kalkulacji doliczeniowej

Kalkulacja doliczeniowa to jeden z podstawowych etapów w przygotowaniu oferty handlowej. Polega ona na dodaniu kosztów produkcji lub sprzedaży do ceny produktu lub usługi. Wartość ta może być różna w zależności od branży, a także od tego, czy kalkulacja ma charakter orientacyjny, czy też szczegółowy.

W przypadku kalkulacji orientacyjnej ceny produktów i usług są obliczane na podstawie szacunków. Zazwyczaj jest to pierwszy etap przygotowania oferty handlowej, który ma na celu określenie, czy dana propozycja jest w ogóle opłacalna. Aby dokonać kalkulacji szczegółowej, konieczne jest uzyskanie dokładnych danych dotyczących kosztów produkcji lub sprzedaży.

Kalkulacja doliczeniowa jest bardzo ważna, ponieważ pozwala określić, czy dana oferta jest opłacalna. Warto jednak pamiętać, że cena nie może być jedynym kryterium, na którym powinna opierać się decyzja o zakupie.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy