Kredyt samochodowy jakie zabezpieczenie

Kredyt samochodowy. Na co można przeznaczyć i jakie zabezpieczenia?

Kredyt samochodowy. Czego oczekują banki? Jakie są rodzaje zabezpieczeń kredytu samochodowego? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jaka jest różnica między kredytem samochodowym a kredytem na samochód?

Osoby planujące zakup własnego samochodu do wyboru mają zasadniczo dwa rodzaje kredytów bankowych. Pierwszym z nich jest kredyt celowy (kredyt samochodowy), drugim kredyt niecelowy, czyli typowy kredyt konsumpcyjny. Różnią się m.in. przeznaczeniem, ale także wysokością oprocentowania i ewentualnymi zabezpieczeniami.

Kredyt samochodowy a kredyt gotówkowy?

Kredyt samochodowy to jeden z popularniejszych kredytów zaciąganych na terenie całego kraju. Korzystają z niego zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Dzięki niskim kosztom kredyt samochodowy może być bardziej opłacalny, aniżeli kredyt gotówkowy (kredyt konsumpcyjny, który można przeznaczyć na dowolny cel).

Czytaj także: Co ma wpływ na punktację BIK. Na co zwrócić uwagę?

Kredy samochodowy udzielany zostaje wyłącznie na zakup określonego w umowie kredytowej pojazdu, a charakteryzuje się tym, że bank dokona na nim zabezpieczenia. W przypadku kredytów gotówkowych z reguły zabezpieczenia nie są wymagane, chyba że mamy do czynienia z dużą kwotą i wykazujemy się stosunkowo wysokim ryzykiem dla banku.

Rodzaje zabezpieczeń kredytu samochodowego

Jak napisaliśmy powyżej, kredyt samochodowy wiąże się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia, zwykle na kupowanym / finansowanym przez bank pojeździe. W Polsce najczęściej praktykowane są dwa rodzaje zabezpieczeń kredytów samochodowych. Zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Poniżej opisujemy każdy z nich, jednak warto dodać, że bez względu na to, którym z nich będzie obwarowany kredyt samochodowy, banki mogą oczekiwać także wykupienia dodatkowej polisy AC, która także zabezpiecza interesy instytucji.

Kredyt samochodowy – przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń przy kredytach samochodowych jest przewłaszczenie na zabezpieczenie. Polega ono na tym, że bank finansując zakup pojazdu, np. samochodu, motocykla, quada czy kempingu staje się automatycznie jego współwłaścicielem do czasu, aż kredytobiorca spłaci wszystkie raty zobowiązania.

Ta forma zabezpieczenia kredytu samochodowego wiąże się z wpisem banku, jako współwłaściciela pojazdu, do dowodu rejestracyjnego. To zaś skutecznie uniemożliwia sprzedaż pojazdu bez wiedzy / zgody banku. Naturalnie jest możliwość sprzedaży np. auta z kredytem, ale zgodę na to musi wyrazić bank.

Kredyt samochodowy – zastaw rejestrowy

Innym, także często praktykowanym zabezpieczeniem kredytów samochodowych, jest zastaw rejestrowy. Ten rodzaj zabezpieczenia polega na tym, że bank udzielając kredytu samochodowego, będzie wymagał zawarcia z kredytobiorcą tzw. umowy zastawnej. Na jej podstawie dokona w sądzie rejestrowym zastawu rejestrowego na danym pojeździe.

Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty kredytu samochodowego, bank ma prawo do przejęcia pojazdu, sprzedaży go, a następnie odzyskania w ten sposób wyłożonych środków. Warto zaznaczyć, że dość często zastaw rejestrowy wiąże się z zatrzymaniem przez bank karty pojazdu. Fakt zabezpieczenia w tej formie, tak samo, jak w przypadku przewłaszczenia, pojawi się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego – polisa AC

Obok jednej z dwóch wymienionych powyżej form zabezpieczenia kredytu samochodowego banki oczekują także wykupienia dodatkowej polisy AC. Dzięki niej, a dokładniej dzięki wykonaniu cesji polisy AC na bank, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu bank odzyska swoje pieniądze.

Koszt ubezpieczenia AC pokrywa naturalnie kredytobiorca, bardzo często spłacając je wraz z ratami kredytowymi. Polisa AC zabezpiecza jednak nie tylko interesy banku, ale także samego kredytobiorcę, ponieważ w sytuacji, gdy dojdzie do zniszczenia lub kradzieży auta, motocykla czy też quada, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a tym samym, nie będzie konieczności spłaty pełnej kwoty kredytu za pojazd, którego fizycznie już nie użytkujemy.

Kredyt samochodowy a kredyt na samochód. Jaka jest różnica?

Pokrótce opisaliśmy to już na wstępie, jednak warto dokładnie przyjrzeć się różnicy między kredytem samochodowym a marketingowym “kredytem na samochód”.

Kredyt samochodowy to typowy kredyt celowy, a więc taki, który przeznaczany jest wyłącznie na określony cel. Może być nim nie tylko auto, ale także motocykl, quad, skuter, kemping, a nawet motorówka. Wszystko zależy od polityki banku, jednak przyjmuje się, że kredytem samochodowym można sfinansować każdy pojazd, który posiada dowód rejestracyjny. Banki stawiają zwykle ograniczenia głównie co do wieku pojazdu.

Kredyt na samochód, to najczęściej wyłącznie chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć większą ilość klientów w celu sprzedania im kredytu gotówkowego bez zabezpieczenia. Pamiętajmy, że kredyty zabezpieczone np. nieruchomością (kredyty hipoteczne), czy właśnie finansowanym pojazdem (kredyt samochodowy), są zwyczajnie znacznie tańsze, a tym samym banki zdecydowanie mniej na nich zarabiają. Kredyt na samochód może być droższy od kredytu samochodowego nawet dwukrotnie.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy