Jednostka dominująca - definicja pojęcia

Jednostka dominująca – definicja pojęcia

Jednostka dominująca, to kolejne pojęcie, które szczegółowo omówimy. Sprawdź, czym jest jednostka dominująca i co kwalifikuje ją do bycia dominującej pozycji.

Co oznacza jednostka dominująca? Definicja pojęcia

Definicja jednostki dominującej według Kodeksu Spółek Handlowych Jednostka dominująca to podmiot, który posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów lub akcji uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu w spółce będącej jednostką dominującą albo osoba fizyczna posiadająca co najmniej taki sam procent udziałów lub akcji. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie definiują pojęcia jednostki dominującej, jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 czerwca 2001 r. (I CKN 1103/99, OSNC 2002, nr 7-8, poz. 96) wskazał, że jest to podmiot, który ma bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a także jest uprawniony do wykonywania kontroli nad tą spółką. Jednostka dominująca może być również osobą fizyczną, która posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jednostka dominująca może być także spółką, która posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu spółki będącej jednostką dominującą.

Co kwalifikuje jednostki do bycia dominującymi?

Pełna dominacja to pozycja, w której jedna jednostka kontroluje całość rynku. Można ją uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy to poprzez bezpośrednią kontrolę nad większością aktywów. Drugi to poprzez kontrolę nad większością akcji. Jednostka dominująca może również kontrolować rynek poprzez własność jednej z trzech największych firm na rynku. Jednostka dominująca jest w stanie utrzymać swoją pozycję na rynku, nawet jeśli ceny aktywów spadają. Dzieje się tak, ponieważ jednostki dominujące mogą kontrolować ceny poprzez swoją znaczną własność. Jednostki dominujące są również w stanie utrzymać swoją pozycję na rynku, nawet jeśli konkurencja jest silna. Dzieje się tak, ponieważ jednostki dominujące mają większe zasoby i są w stanie przetrwać dłużej niż ich mniejsi konkurenci.

Sprawdź również, czym jest jednostka dominująca niższego szczebla.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy