Sprawozdanie finansowe - czym jest? Definicja pojęcia

Sprawozdanie finansowe – czym jest? Definicja pojęcia

Sprawozdanie finansowe to dokument, który prezentuje sytuację finansową przedsiębiorstwa na koniec określonego roku obrotowego. Jest to jeden z ważniejszych elementów raportowania finansowego, ponieważ pozwala zrozumieć, w jakiej kondycji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Przeczytaj więcej o tym.

Czym jest sprawozdanie finansowe? Definicja pojęcia

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na dany rok obrotowy. Zawiera ono informacje o przychodach, kosztach, zyskach lub stratach, a także o aktywach i pasywach przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe składa się z kilku elementów, takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, informacja o przepływach pieniężnych oraz sprawozdanie z działalności.

Czego dotyczy sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe obejmuje całość działalności przedsiębiorstwa, a więc zarówno działalność operacyjną, jak i inwestycyjną oraz finansową. Zawiera ono informacje o przychodach i kosztach, a także o aktywach i pasywach przedsiębiorstwa. Dzięki sprawozdaniu finansowemu możemy zobaczyć, ile zarobiło przedsiębiorstwo w danym roku, jakie były jego koszty oraz ile zysku lub straty osiągnęło. Sprawozdanie finansowe pozwala również zrozumieć, na co przeznaczono środki finansowe oraz jakie są zobowiązania i należności przedsiębiorstwa.

Jak dobrze przygotować sprawozdanie finansowe?

Aby dobrze przygotować sprawozdanie finansowe, należy przede wszystkim zadbać o rzetelność i dokładność informacji zawartych w dokumencie. Ważne jest również, aby sprawozdanie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorców, takich jak inwestorzy, akcjonariusze czy banki. Aby przygotować sprawozdanie finansowe, należy:

 • Zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i dane, takie jak faktury, rachunki, dokumenty księgowe itp.
 • Sporządzić bilans, czyli prezentację aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dzień zamknięcia roku obrotowego.
 • Przygotować rachunek zysków i strat, który pokazuje, ile przedsiębiorstwo zarobiło lub straciło w danym roku.
 • Przygotować sprawozdanie z działalności, w którym przedstawiona jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa oraz jego działalność w danym roku.
 • Sporządzić informację o przepływach pieniężnych, która pokazuje, skąd pochodzą i dokąd są przeznaczane środki finansowe przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe – na co zwrócić uwagę?

 1. Przygotowując sprawozdanie finansowe, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, takich jak:
 • Rzetelność i dokładność informacji zawartych w sprawozdaniu.
 • Czytelność i zrozumiałość dokumentu dla odbiorców.
 • Poprawność zapisów i obliczeń.
 • Zgodność sprawozdania z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości.
 • Porównanie wyników z poprzednimi latami, co pozwoli zobaczyć, jakie są trendy w rozwoju przedsiębiorstwa.

Podsumowując, sprawozdanie finansowe to ważny dokument, który prezentuje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jego dobre przygotowanie wymaga rzetelności i dokładności oraz zwrócenia uwagi na ważne szczegóły takie jak czytelność i zrozumiałość dla odbiorców, poprawność zapisów i obliczeń oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy