Instrument finansowy - czym dokładnie jest?

Instrument finansowy – czym dokładnie jest?

Instrumenty finansowe to nic innego jak narzędzia, które umożliwiają inwestorom podejmowanie działań na rynkach finansowych. Sprawdź, czym jest instrument finansowy, jakie są typy instrumentów finansowych!

Czym jest instrument finansowy? Definicja pojęcia

Instrument finansowy to narzędzia, które służy do transferu środków pieniężnych między inwestorami a przedsiębiorstwem. Instrumenty finansowe mogą być wykorzystywane do celów inwestycyjnych, takich jak zakup akcji czy obligacji, a także do celów kredytowych, takich jak pożyczka. Instrumenty finansowe dzielą się na dwa główne rodzaje: kapitałowe i dłużne. Kapitałowe to takie, które dają inwestorowi prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa, natomiast dłużne to takie, które obligują przedsiębiorstwo do zwrotu środków z odsetkami. Instrumenty finansowe są niezbędne do funkcjonowania gospodarki, ponieważ dzięki nim przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać środki na inwestycje, a inwestorzy mogą ulokować swój kapitał w bezpiecznych i opłacalnych projektach.

Typy instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe to instrumenty akcyjne, instrumenty pochodne, obligacje, a także akcje. Wśród instrumentów finansowych można wyróżnić instrumenty bazowe oraz instrumenty pochodne. Instrumenty bazowe to takie, które są bezpośrednio związane z danym aktywem, natomiast instrumenty pochodne są instrumentami, które są oparte na innych instrumentach finansowych.

Obligacje to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom na inwestowanie w długoterminowe projekty. Obligacje mogą być emitowane przez państwa, jak i przez przedsiębiorstwa. Z kolei akcje to instrumenty finansowe, które dają inwestorom prawo do udziału w kapitale spółki. Pamiętaj, że jeśli inwestujesz w akcje, to stajesz się współwłaścicielem danej spółki. Instrumenty pochodne to takie, które są oparte na innych instrumentach finansowych. Najpopularniejszymi instrumentami pochodnymi są kontrakty terminowe oraz opcje. Kontrakty terminowe to umowy, w ramach których inwestorzy zobowiązują się do kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego w określonej przyszłości. Opcje to instrumenty finansowe, które dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży danego instrumentu finansowego w określonej przyszłości. Pamiętaj, że jeśli chcesz inwestować na rynkach finansowych, to musisz dokładnie zapoznać się z danymi instrumentami finansowymi. Tylko wtedy będziesz w stanie podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje.

Co uznawane jest za instrument finansowy?

O instrumentach finansowych można powiedzieć wiele. Są one przedmiotem handlu na giełdach finansowych na całym świecie. Można je podzielić na kilka kategorii. Pierwsza to instrumenty pochodne, które obejmują opcje, kontrakty terminowe i swap-y. Druga to aktywa bazowe, czyli akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne. Instrumenty finansowe są również podzielone na papiery wartościowe i pieniądze. Pieniądze obejmują gotówkę, bony skarbowe i bony bankowe. Papiery wartościowe to akcje, obligacje i certyfikaty inwestycyjne. Sprawdź również, czym jest instrument kapitałowy.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy