Jednostka - czym dokładnie jest? Definicja pojęcia

Jednostka – czym dokładnie jest? Definicja pojęcia

Czy wiesz, czym jest jednostka w zakresie finansów? Dziś wyjaśnimy Tobie szczegółowo znaczenie jednostki, rodzaje jednostek oraz jej przykłady.

Czym jest jednostka? Definicja pojęcia

Według Słownika języka polskiego PWN jednostka (z finansów) to “podmiot gospodarczy, który może być odrębnym przedsiębiorstwem lub jego częścią, a także innymi podmiotami gospodarczymi, np. instytucjami finansowymi, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednostka może być także jednostką budżetową lub samorządową”. Jednostka to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Może być to przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, jednostka budżetowa lub samorządowa. Jednostka może być odrębnym przedsiębiorstwem lub jego częścią.

Rodzaje jednostek

Działalność gospodarcza jednostki może być prowadzona w formie przedsiębiorstwa lub instytucji. Przedsiębiorstwo to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Instytucja to podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w celu osiągnięcia innych celów niż zysk, np. celów społecznych lub edukacyjnych. Jednostka może być także jednostką budżetową lub samorządową. Jednostka budżetowa to jednostka, której działalność jest finansowana ze środków publicznych. Samorządowa jednostka to jednostka, która prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gospodarczym. Jednostka może być także częścią innego podmiotu gospodarczego, np. instytucji finansowej, która prowadzi działalność gospodarczą.

Jednostka – przykłady

W języku finansowym jednostka (unit) oznacza elementy aktywów lub pasywów. Jednostki występują w aktywach, pasywach oraz w przepływach pieniężnych. Aktywa to elementy majątkowe, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej i generują przepływy pieniężne. Najważniejszymi aktywami są: nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki pieniężne, materiały i surowce, wyroby gotowe oraz usługi. Pasywa to elementy majątkowe, które służą do finansowania działalności gospodarczej. Najważniejszymi pasywami są: kapitał własny, kapitały obce, rezerwy, fundusze. Przepływy pieniężne to środki pieniężne, które wpływają do jednostki gospodarczej w określonym czasie. Przepływy pieniężne mogą być wpływami (np. sprzedaż wyrobów gotowych, usług) oraz wypływami (np. zakupy materiałów i surowców, wynagrodzenia).

Total
0
Shares
Powiązane wpisy