Emitent - co dokładnie oznacza? Definicja pojęcia

Emitent – co dokładnie oznacza? Definicja pojęcia

W świecie finansów istnieją pojęcia, które mogą wydawać się Tobie obce. Warto jednak wiedzieć, kim zajmuje się Emitent i jakie są jego zadania. Najprościej można określić emitenta, jako osobę, która zajmuje się emitowaniem papierów wartościowych. A dokładniej? Zapraszamy do lektury.

Co oznacza emitent? Definicja pojęcia

Emitent to podmiot, który emituje instrumenty finansowe, takie jak akcje czy obligacje. Emitent jest także odpowiedzialny za dystrybucję i sprzedaż instrumentów finansowych. Emitent może być także zaangażowany w inne działania, takie jak badania rynku, analiza finansowa czy doradztwo inwestycyjne.

Zakres obowiązków emitenta

Emitent jest podmiotem, który jest uprawniony do wystawiania obligacji. Zadaniem emitenta jest również świadczenie pomocy obligatariuszom w zakresie realizacji ich praw. Natomiast emitent akcji jest osobą fizyczną lub prawną, która jest właścicielem akcji i ma prawo do ich sprzedaży. Obowiązkiem emitenta jest również prowadzenie rachunków inwestycyjnych, które umożliwiają inwestorom śledzenie ich inwestycji. Emitent ma także obowiązek prowadzenia księgowości i rozliczania się z inwestorami.

Kto może być emitentem?

Emitent to zadanie dla wybranych, a zatem nie każdy może nim zostać. Emitowanie papierów wartościowych zarezerwowane jest dla podmiotów wpisujących się w zasady funkcjonowania rynku finansowego. Takimi podmiotami mogą być osoby fizyczne lub prawne, Skarb Państwa, Bank Państwowy, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz samorząd. Aby zostać emitentem obligacji, należy zarejestrować działalność gospodarczą, otworzyć rachunek bankowy firmy, uzyskać środki finansowe na start działalności gospodarczej, następnie przygotować prospekt informacyjny. Następnym zadaniem jest rejestracja obligacji w KDPW, wyemitowanie obligacji oraz ich sprzedać inwestorom. Należy również zapłacić podatek od sprzedaży obligacji i zarejestrować je w systemie Rejestru Emitentów, a następnie śledzić terminy płatności rat obligacji.

Emitent, a poufne informacje

Emitenta obowiązuje również dbanie o informacje, które zostały mu powierzone, a które nie powinny być przekazywane dalej. Wyciek poufnych informacji przez emitenta grozi mu utratą licencji, a także karą finansową. Poufne informacje mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa lub mogą dotyczyć osobowych danych klientów. W przypadku wycieku informacji poufnych przez emitenta, klienci mogą mieć prawo do odszkodowania.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy