Zysk netto - czym jest i jak go obliczyć? Definicja pojęcia

Zysk netto – czym jest i jak go obliczyć? Definicja pojęcia

Zysk netto jest jednym z podstawowych wskaźników finansowych, który odgrywa istotną rolę w biznesie. Na czym polega pojęcie zysku netto i jak go obliczyć? W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania. Przedstawię definicję zysku netto oraz wyjaśnię, jak go obliczyć.

Sprawdź również portal biznesowy bif24.pl

Czym jest zysk netto? Definicja pojęcia

Zysk netto jest jednym z najważniejszych mierników powodzenia firmy. Pozwala śledzić, jak dobrze firma funkcjonuje i czy jej działania są opłacalne. Zysk netto to różnica między dochodami a kosztami, które firma ponosi w ciągu określonego okresu. Aby wyliczyć zysk netto, należy odjąć od dochodów wszystkie koszty, które firma ponosi w ciągu danego okresu, takie jak koszty materiałów, koszty pracy itp. W wyniku tego wyliczenia otrzymujemy wartość zysku netto.

Zysk netto vs zysk brutto

Zysk netto i zysk brutto to pojęcia, które często są ze sobą mylone. Są one różnymi wskaźnikami, które określają rentowność firmy. Zysk netto to zysk, który firma osiąga po odliczeniu wszystkich kosztów, podatków i innych opłat, które firma musi ponieść, aby wygenerować przychody. Zysk brutto natomiast to przychody minus tylko koszty bezpośrednie. Jest to wyrażone w procentach, a nie w wartościach nominalnych. Oba wskaźniki mają swoje mocne i słabe strony. Zysk netto jest lepszym wskaźnikiem rentowności firmy, ponieważ uwzględnia cały zakres kosztów, które firma musi ponieść, zarabiając przychody. Zysk brutto jest natomiast dobrym wskaźnikiem, jeśli chce się zrozumieć, ile zarobiono za produkt lub usługę i jak duże są bezpośrednie koszty.

Zysk netto – jak go obliczyć?

Zysk netto to jeden z najważniejszych wskaźników w sprawozdaniach finansowych. Oznacza on różnicę między dochodami a kosztami jakie poniesiono przez firmę w danym okresie. Obliczenie zysku netto nie jest trudne, jednak wymaga sprawdzenia wielu czynników.

Najpierw trzeba ustalić dochody. Można wziąć pod uwagę sprzedaż produktów, dochody uzyskane z usług czy też inne źródła. Następnie trzeba uwzględnić wszystkie koszty, które firma poniosła w danym okresie, wliczając w to wszystkie wydatki.

Po obliczeniu dochodów i kosztów można obliczyć zysk netto. Aby to zrobić, należy odjąć od dochodów wszystkie koszty. Wynik to właśnie zysk netto.

Warto zaznaczyć, że obliczenia zysku netto są ważne, ale nie wystarczą, aby uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej firmy. Powinno się przyjrzeć także innym wskaźnikom, takim jak marża, rentowność czy wskaźnik zadłużenia.

Total
0
Shares
1 comment
  1. Świetny artykuł. W czasie poszukiwania w sieci informacji trafiłam na ten artykuł. Wielu autorom wydaje się, że mają odpowiednią wiedzę na opisywany temat, ale często tak nie jest. Stąd też moje ogromne zaskoczenie. Chciałbym podziękować za Twój trud. Będę polecał to miejsce i częściej odwiedzał, żeby zobaczyć nowe artykuły.

Comments are closed.

Powiązane wpisy