Warsztaty i szkolenia podczas #OKBR2018

warsztaty-i-szkolenia-podczas-okbr2018

Warsztaty i szkolenia podczas #OKBR2018

Podczas naszego wydarzenia, poza główną osią wydarzeń – w formie wystąpień eksperckich i paneli dyskusyjnych, których agendę na bieżąco uzupełniamy i odsłaniamy na naszej stronie, planujemy dla Państwa, specjalnie wyselekcjonowaną ofertę warsztatów i szkoleń. Przedstawiamy wstępną propozycję tematów poruszanych tzw. ścieżkach tematycznych. Dzisiaj podzielimy się  z Państwem zakresem tematycznym trzech ścieżek szkoleniowych, w najbliższych dniach podzielimy się kolejnymi.

Ścieżka TECHNOLOGIA 

1. Narzędzia powodujące usprawnienia we współpracy z klientem, elektronizacja obiegu dokumentów oraz dodatkowe źródło przychodu dla biura rachunkowego
2. Systemy informatyczne do obsługi ksiąg rachunkowych, które są najczęściej stosowane w biurach. Dlaczego? Jaki ma to wpływ na kadry i ciągłość zatrudnienia
3. Robotyzacja w księgowaniu.
4. Informacja zarządcza – narzędzia dostępne na rynku i proste w użyciu dla klienta
5. Panel klienta – dostęp mobilny, dodatkowe narzędzia dla klienta np. zarządzanie czasem pracy pracowników, projektów, kosztem obsługi klienta.
6. Narzędzia informatyczne niezbędne do prowadzenia każdej małej firmy w Polsce – dodatkowe źródło przychodu dla biura rachunkowego.

Ścieżka MARKETING i ROZWÓJ OSOBISTY

1. Nowe kanały sprzedaży usług księgowych, e-marketing, jak reklamować biura rachunkowe.
2. Psychologia Kontroli – kontrola skarbowa, PIP, ZUS i inne … jak sobie radzić w tych trudnych sytuacjach.
3. Systemy Benefitowe, jako narzędzie przewagi rynkowej na rynku pracownika i atrakcyjna usługa dodatkowa dla klientów biura rachunkowego.
4. Księgowy – zawód zaufania publicznego – podwyższone standardy obsługi klienta, jak im sprostać.
5. Nowe sposoby na pozyskanie klienta – np. networking rekomendacyjny, systemy benefitowe.
6. Zarządzanie sobą w czasie – planuj metodą S.M.A.R.T i osiągaj swoje cele.

Ścieżka RACHUNKOWOŚĆ

1. Rezerwy na brakujące koszty. W jaki sposób je szacować, jeśli klient nie podaje ich wartości – przykłady.
2. Podatek odroczony – kiedy powstaje i jak go wyliczyć – przykłady.
3. Inwentaryzacja – rzetelność wartości bilansowych aktywów, jeśli klient nie przekazuje dokumentów spisów z natury lub informacji o utracie wartości należności, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przykłady szacowania odpisów.
4. Konsolidacja – obowiązki księgowego.
5. Szacowanie przychodów dla usług długoterminowych.
6. Odpowiedzialność księgowego w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych – outsourcing.
7. Kryptoanalityka typu bitcoin – jak prowadzić księgi rachunkowe dla podmiotów zajmujących się kryptowalutami.

To szkic tematów, problemów, zagadnień – jakie chcemy poruszyć podczas warsztatów. Prosimy o komentowanie, a także o ewentualne sugestie zmian. Jeśli jakiś temat jest dla Państwa istotny, a nie został uwzględniony w powyższej propozycji, prosimy o zgłoszenie go pod artykułem. Wciąż pracujemy nad tym, by lista poruszanych tematów, była dla Państwa atrakcyjna i odpowiadała Waszym potrzebom. Za kilka dni opublikujemy ścieżkę warsztatów PRAWO i PODATKI oraz FINANSE i LEASING. Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie podany do Państwa wiadomości po zakończeniu trwających jeszcze nad nim konsultacji.

M.I.

 

 

Magdalena Irek

Zostaw odpowiedź