Tomasz Dorf

tomasz-dorf

Tomasz Dorf

W trakcie swojej kariery był ściśle związany ze rynkiem IT w Polsce, włączywszy polską administrację publiczną. Uczestniczył w największych projektach informatycznych zarówno komercyjnych, jak i publicznych, a ostatnio dotyczących transformacji do nowych modeli biznesowych opartych na usługach chmurowych.

Przed dołączeniem do zespołu Microsoft pracował w IBM jako Dyrektor Sprzedaży Usług Integracyjnych na rynku polskim.

Jest absolwentem Wydziału Radioelektroniki Wyższej Szkoły Morskiej wraz z edukacją na studiach podyplomowych MBA Henley-College UK.