prof. dr hab. Witold Modzelewski

prof-dr-hab-witold-modzelewski

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilku tysięcy publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu.

W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Laureat wielu rankingów doradców podatkowych.

Od ponad 30 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Ekspert parlamentarny oraz rządowy w pracach nad projektami ustaw podatkowych. Od 1996 Prezes Instytutu Studiów Podatkowych.
W 1997 r uzyskał wpis na listę radców prawnych.