Paweł Jarecki

pawel-jarecki

Paweł Jarecki

W Microsoft jestem członkiem zespołu finansów odpowiedzialnym za analizę inwestycji w regionie Europy środkowej i wschodniej. W swojej pracy korzysta z nowoczesnej platformy business intelligence – Power BI, która umożliwia przedstawianie olbrzymich ilości danych finansowych w prosty, przejrzysty i przystępny sposób.

Ponadto jest odpowiedzialny za optymalizację i standaryzację różnych systemów raportowania wykorzystywanych w codziennej pracy przez różne zespoły Microsoft. Dzięki wykorzystaniu Power BI oraz zaawansowanych funkcjonalności Excel’a, takich jak Power Pivot ułatwia i przyśpiesza pracę wielu osób.