Monika Nowecka

monika-nowecka

Monika Nowecka

Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych i Kadrowo-Płacowych

Związana z Mazars od 1995 r. Biegły rewident, absolwentka kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, w tym podmiotów notowanych na giełdzie.

Monika Nowecka posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów rachunkowości (MSSF). Jest prelegentem szkoleń oraz autorką licznych publikacji z zakresu rachunkowości.