Monika Martynkiewicz-Frank

monika-martynkiewicz-frank

Monika Martynkiewicz-Frank

Współzałożyciel i partner zarządzający w grupie getsix®, która jest wiodącą grupą polskich biur BPO z oddziałami we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, w obszarze outsourcingu płac i rachunkowości. W swojej krótkiej historii 10 lat z powodzeniem stworzyliśmy naszą firmę od koncepcji, którą wspólnie z moimi partnerami wspierałam, i rozwijałam wykorzystując nie tylko zdolności przywódcze i umiejętności w zakresie zarządzania na poziomie cross-kulturowym, lecz przede wszystkim wiedzę merytoryczną i doświadczenie z poprzednich miejsc pracy. Jestem bardzo doświadczonym księgowym (USA / UK /German-GAAP/PL-GAAP), analitykiem finansowym, negocjatorem i motywatorem rozwoju zawodowego kobiet. Procent feminizacji w naszej grupie wynosi 90%.