Krzysztof Pimpicki

krzysztof-pimpicki

Krzysztof Pimpicki

Jest współautorem metodyki zarządzania wynikami i ciągłego doskonalenia Positive Productivity®. Ponadto prowadzi kluczowe projekty wdrożeniowe lub współuczestniczy w ich realizacji. Jego zadaniem jest wypracowanie po stronie Klientów oczekiwanych przez nich rezultatów biznesowych, dzięki optymalizacji struktur, kultury organizacyjnej, sposobów działania organizacji. Specjalizuje się w rozwiązywaniu strategicznych i operacyjnych problemów poprzez wdrożenia nowych systemów zarządzania. Jest Prezesem Zarządu firmy Positive Productivity (www.positiveproductivity.eu).

Celem jego działań jest kształtowanie efektywnych procesów biznesowych oraz wdrażanie pożądanych zmian operacyjnych i strategicznych. Koncentruje się nie tylko na rezultatach, ale także na przeprowadzeniu Klientów przez proces zmiany. Posiada certyfikaty: Business Process Modelling & Design (IRM UK), lidera zmian i kształtowania kultury organizacji (ITIM) oraz ICC (coaching).