Jerzy Koniecki

jerzy-koniecki

Jerzy Koniecki

Biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie.  Przewodniczący Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Współwłaściciel firmy I.J. Konieccy Biegli Rewidenci. Wykładowca na kursach organizowanych przez SKwP.