Jacek Czeladko

jacek-czeladko

Jacek Czeladko

Doktor nauk ekonomicznych – Zarządzanie Finansami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, absolwent MBA w SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii w Silesian International Business School (University of Strathclyde z Glasgow oraz Ecole de Commerce de Toulouse). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). Biegły sądowy ds. finansów przedsiębiorstw. Autor publikacji prasowych i książek o tematyce ekonomicznej.Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach i zarządzaniu. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych. Założyciel i główny udziałowiec spółek należących do IOS S.A., specjalizujących się w usługach outsourcingowych. Od 15 lat z powodzeniem realizuje złożone projekty outsourcingowe w obszarze księgowości i finansów oraz kadr i płac.