Jacek Bajson

jacek-bajson

Jacek Bajson

Jacek Bajson jest doradcą podatkowym z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku doradztwa podatkowego i usług księgowych. Większość doświadczenia zdobywał podczas pracy w międzynarodowych firmach doradczych, odpowiadając m. in za koordynację zespołów: podatkowego, usług księgowych i obsługi listy płac.
Od 2010 roku prowadzi własną działalność, współpracując w charakterze doradcy podatkowego i konsultanta z licznymi renomowanymi firmami specjalizującymi się w doradztwie podatkowym oraz z kancelariami prawnymi.
Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (od 2008 r.). W latach 2010-2014 sprawował funkcję Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a w 2018 został wybrany do Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w trakcie licznych konferencji i szkoleń. Autor wielu publikacji o tematyce podatkowej.
Nagradzany w rankingach redakcji dziennika “Rzeczpospolita” w kategorii najlepszego w Polsce oraz rekomendowanego doradcy podatkowego w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych (w roku 2013, 2015, 2017).