Prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

prof-ue-dr-hab-andrzej-sztando

Prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

Jest znanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie publicznego i komercyjnego zarządzania strategicznego oraz relacji władze publiczne vs. biznes. Kompetencje te wykorzystuje od 22 lat jako ekspert i członek władz samorządowych, konsultant inwestorów zagranicznych, wykładowca prestiżowych uczelni oraz członek organów nadzoru spółek kapitałowych i innych podmiotów.

Karierę rozpoczął w 1995 r. jako ekspert samorządowy, którym jest do dziś. Pracował dla władz ponad 100 gmin, miast, powiatów i województw sporządzając ich strategie rozwoju, programy stymulowania przedsiębiorczości, promocji, współpracy transgranicznej, komunikacji społecznej i inne. Organizował wdrażanie tych planów i prowadził ich ewaluację. Pełnił też rolę pełnomocnika ww. władz w negocjacjach z inwestorami zagranicznymi, oceniał samorządowe projekty unijne, udzielał ww. władzom bieżących porad, przewodniczył powołanym przez nie komisjom i zespołom eksperckim.

Doświadczenie w sprawach publicznych i wiedza ekonomiczna doprowadziły go do współpracy z dużymi inwestorami zagranicznymi inwestującymi w Polsce (np. Dr Schneider, Dräxlmaier, Thom-Polska). Jako ich konsultant wybierał najkorzystniejsze miejsca do inwestowania, prowadził kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania specjalnych stref ekonomicznych i zezwoleń na prowadzenie w nich działalności, przygotowywał biznesplany i negocjował umowy z partnerami publicznymi.

Zyskując opinię autorytetu w zakresie zarządzania publicznego, w wyborach samorządowych został dwukrotnie wybrany przez społeczność powiatu jeleniogórskiego do jego władz (kadencje 2010-2014, 2014-2018), w których pełnił/pełni funkcję Wiceprzewodniczącego i Radnego Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz członka szeregu jej komisji.

Równolegle z działalnością praktyczną pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadząc badania naukowe i kształcąc studentów. Jest autorem 97 publikacji nt. zarządzania, współwykonawcą jego badań zlecanych przez instytucje państwowe, redaktorem poświęconych mu czasopism, recenzentem artykułów, współautorem opatentowanych w USA instrumentów zarządzania i promotorem prac dyplomowych. Otrzymał za to kilkanaście nagród naukowych. Poza licznymi wystąpieniami konferencyjnymi, prowadził wykłady na uniwersytetach w kilkunastu krajach, w tym na Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna (University of Bologna), University of Las Palmas de Gran Canaria, Stockholm University, University of Limerick oraz University of Jember.

Z dużym zaangażowaniem pełni również funkcje członka rad nadzorczych publicznych i prywatnych spółek kapitałowych, zwłaszcza poddawanych głębokiej restrukturyzacji, a także komisji rewizyjnych organizacji pozarządowych, w tym Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania.

Szczegółowe informacje zawiera jego osobista strona: www.sztando.com