Adam Głos

adam-glos

Adam Głos

Z rynkiem finansów związany jest od ponad dziesięciu lat. Jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość ze specjalizacją finanse i inwestycje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczynał od Doradcy Finansowego, następnie Kierownika Oddziału, aż po Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. Kolejnym etapem w jego karierze była grupa Getin Holding SA, w której został Dyrektorem Departamentu Dystrybucji Pośredniej Getin Noble Banku.

Z Tax Care S.A jest związany od 2010 r. W 2013 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Tax Care S.A.

Od marca 2010 r. Adam Głos pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w Tax Care S.A. Zadanie, które zrealizował z sukcesem, zakładało zbudowanie w krótkim czasie od zera ogólnopolskiej sieci sprzedaży produktów księgowych i finansowych. Mimo trudnej sytuacji rynkowej od czasu osiągnięcia przez spółkę dodatniego wyniku finansowego pod koniec 2011 r. zdołał  zwiększyć ponad czterokrotnie przychody ze sprzedaży produktów finansowych. Jednocześnie wprowadził rozwiązania zapewniające systematyczny wzrost portfela stałych klientów korzystających z usług księgowych firmy. W maju 2012 r. został powołany do zarządu spółki i objął funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za sprzedaż we wszystkich kanałach dystrybucji. Systematycznie podejmuje inicjatywy w zapewnianiu klientom współpracującym z firmą wygodny i szybki dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań finansowych obejmujących zarówno zapotrzebowanie na kapitał, jak i lokowanie nadwyżek finansowych. Koncentruje się przy tym szczególnie na stałych klientach księgowych firmy.

Swoją karierę w finansach rozpoczął w 2003 r. w firmie Expander S.A. jako doradca finansowy. W trakcie pracy na tym stanowisku zdobył wiele nagród i wyróżnień. Został doceniony tytułem najlepszego doradcy 2004 r. w kategorii „rozwój produktów bankowych” oraz 2005 r. w kategorii „produkty inwestycyjne”. Jego profesjonalizm w dostarczaniu klientom nowoczesnych rozwiązań finansowych i skuteczność zaowocowały awansem na stanowisko kierownika oddziału w Katowicach po zaledwie 9 miesiącach pracy. Dzięki powiększeniu zespołu i poprawie jego efektywności przekształcił nierentowną placówkę w jeden z najbardziej dochodowych dla spółki oddziałów. W 2006 r. został regionalnym kierownikiem sprzedaży i współtworzył od podstaw partnerską sieć sprzedaży ówczesnego lidera rynku doradztwa finansowego w Polsce. Kanał dystrybucji, w budowie którego uczestniczył, dostarczał firmie blisko 30% jej przychodu. W latach 2009-2010 współpracował z Getin Noble Bank S.A., gdzie powierzono mu projekt przebudowy sieci oddziałów franczyzowych. Jego główne osiągnięcie to przemodelowanie sprzedaży z prostych rozwiązań, takich jak kredyty gotówkowe i depozyty bankowe, w kierunku nowych kategorii produktów – lokat strukturyzowanych, produktów regularnego oszczędzania oraz kredytów hipotecznych. W tym samym czasie wdrożył rozwiązania zapewniające ujednolicenie wizerunku oddziałów franczyzowych i oferowanej w nich jakości obsługi klienta ze standardami obowiązującymi w oddziałach własnych banku. Dzięki jego działaniom dwukrotnie wzrosła liczba partnerów banku wykazujących dodatni wynik finansowy.

Adam Głos jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość ze specjalizacją finanse i inwestycje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prywatnie pasją Adama Głosa są nowoczesne technologie i fotografia. Ma żonę i dwie córki.

spółki oddziałów. W 2006 r. został regionalnym kierownikiem sprzedaży i współtworzył od podstaw partnerską sieć sprzedaży ówczesnego lidera rynku doradztwa finansowego w Polsce. Kanał dystrybucji, w budowie którego uczestniczył, dostarczał firmie blisko 30% jej przychodu. W latach 2009-2010 współpracował z Getin Noble Bank S.A., gdzie powierzono mu projekt przebudowy sieci oddziałów franczyzowych. Jego główne osiągnięcie to przemodelowanie sprzedaży z prostych rozwiązań, takich jak kredyty gotówkowe i depozyty bankowe, w kierunku nowych kategorii produktów – lokat strukturyzowanych, produktów regularnego oszczędzania oraz kredytów hipotecznych. W tym samym czasie wdrożył rozwiązania zapewniające ujednolicenie wizerunku oddziałów franczyzowych i oferowanej w nich jakości obsługi klienta ze standardami obowiązującymi w oddziałach własnych banku. Dzięki jego działaniom dwukrotnie wzrosła liczba partnerów banku wykazujących dodatni wynik finansowy.

Adam Głos jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowość ze specjalizacją finanse i inwestycje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prywatnie pasją Adama Głosa są nowoczesne technologie i fotografia. Ma żonę i dwie córki.