Środki trwałe - czym są i jak je rozliczać?

Środki trwałe – czym są i jak je rozliczać?

Środki trwałe to jedna z podstawowych kategorii aktywów w przedsiębiorstwie, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej i posiadają określoną trwałość. Są to przedmioty, które zostały zakupione przez przedsiębiorstwo i będą służyć mu przez co najmniej jeden rok.

Czym są środki trwałe? Definicja pojęcia

Środki trwałe to przedmioty o stałym charakterze, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej i posiadają określoną trwałość. Można wyróżnić dwa rodzaje środków trwałych: niematerialne i materialne. Środki trwałe niematerialne to takie, które nie są widoczne gołym okiem, np. prawa autorskie, licencje czy patenty. Środki trwałe materialne to natomiast takie, które są widoczne i można je dotykać, np. budynki, maszyny czy meble.

Co zalicza się do środków trwałych?

Do środków trwałych zalicza się przedmioty o stałym charakterze, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej i posiadają określoną trwałość. Można wymienić tu budynki, maszyny, narzędzia, samochody, meble czy sprzęt biurowy. Środki trwałe mogą być również niematerialne, takie jak np. prawa autorskie, licencje czy patenty.

Jak rozliczać środki trwałe?

Środki trwałe są ewidencjonowane w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa i podlegają odpisom amortyzacyjnym. Odpisy amortyzacyjne to kwoty, które należy co roku odpisać z wartości środka trwałego, w celu uwzględnienia jego zużycia oraz utraty wartości. Wartość środka trwałego po odpisach amortyzacyjnych nazywana jest wartością zamortyzowaną.

Środki trwałe – praktyczne przykłady

Do najczęściej spotykanych środków trwałych zaliczamy: nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, meble i wyposażenie, narzędzia i inne wyposażenie, a także inne aktywa trwałe. Wszystkie te aktywa są inwestowane w celu stworzenia lub unowocześnienia produktu lub usługi, które są oferowane na rynku.

Jeśli chodzi o nieruchomości, mogą one obejmować budynki, działki, grunty, budowle i inne aktywa trwałe. Do maszyn i urządzeń zaliczamy maszyny produkcyjne, maszyny do przetwarzania danych, drukarki, kopiarki, systemy informatyczne i wiele innych. Środki transportu obejmują samochody, samoloty, statki, pociągi i inne pojazdy. Meble i wyposażenie to takie jak krzesła, stoły, biurka, szafy, wieszaki, regały itp. Narzędzia i inne wyposażenie mogą obejmować narzędzia ręczne, maszyny i urządzenia, które służą do wykonywania prac produkcyjnych, a także maszyny do budowy i naprawy.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy