Środki pieniężne - czym są? Definicja pojęcia

Środki pieniężne – czym są? Definicja pojęcia

Środki pieniężne to jedna z form aktywów przedsiębiorstwa, która stanowi zasoby finansowe w postaci gotówki oraz różnego rodzaju papierów wartościowych. Przeczytaj więcej na ten temat.

Artykuł przy współpracy z magazynem internetowym Scandinavia

Czym są środki pieniężne? Definicja pojęcia

Środki pieniężne to gotówka oraz różnego rodzaju papiery wartościowe, takie jak np. obligacje, bony skarbowe czy akcje, które mogą być łatwo wymienione na pieniądze. Są one przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa.

Co zalicza się do środków pieniężnych?

Do środków pieniężnych zalicza się gotówkę w obrocie, tj. banknoty i monety, a także różnego rodzaju papiery wartościowe, takie jak np. obligacje skarbowe, bony skarbowe czy akcje. Środki pieniężne mogą być również zdeponowane na rachunkach bankowych przedsiębiorstwa, np. na rachunku bieżącym czy lokacie terminowej.

Podział środków pieniężnych

Środki pieniężne mogą być podzielone na dwa rodzaje: bezpośrednie i pośrednie. Środki pieniężne bezpośrednie to gotówka oraz papiery wartościowe, które są łatwo wymienialne na pieniądze. Środki pieniężne pośrednie to natomiast takie aktywa, które nie są bezpośrednio wymienialne na pieniądze, ale mogą być przeznaczone do ich otrzymania w przyszłości, np. w formie odsetek czy dywidendy.

Środki pieniężne – praktyczne przykłady

Praktycznymi przykładami środków pieniężnych są np. gotówka znajdująca się na rachunku bieżącym przedsiębiorstwa, obligacje skarbowe czy akcje notowane na giełdzie. Innym przykładem środków pieniężnych może być rachunek lokacyjny, na którym przedsiębiorstwo trzyma nadwyżki finansowe w formie depozytu bankowego. Środki pieniężne są ważnym elementem aktywów przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają na szybkie i sprawne zaspokajanie bieżących potrzeb finansowych, takich jak płatności rachunków czy opłat. Warto jednak pamiętać, że nadmierne trzymanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych może być nieopłacalne, ze względu na niskie stopy procentowe i brak możliwości uzyskania dodatkowych dochodów z ich inwestycji. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwo odpowiednio zarządzało swoimi środkami pieniężnymi i szukało sposobów ich efektywnego wykorzystania.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy