Władze lokalne jako kluczowi partnerzy MŚP: strategie, narzędzia, dobre praktyki – temat na #OKBR2018

wladze-lokalne-jako-kluczowi-partnerzy-msp-strategie-narzedzia-dobre-praktyki-temat-na-okbr2018

Władze lokalne jako kluczowi partnerzy MŚP: strategie, narzędzia, dobre praktyki – temat na #OKBR2018

Znaczenie działań państwa na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest trudne do przecenienia.
Polityka gospodarcza władz lokalnych jest jednak równie ważna. Tworzą one bowiem lokalne warunki działalności gospodarczej – infrastrukturalne, przestrzenne, społeczne, prawne, środowiskowe, informacyjne i inne. Wiele z nich stawia współcześnie za swój cel strategiczny dynamizację lokalnego rozwoju gospodarczego, a do jego osiągnięcia stosuje coraz lepsze, nowoczesne, zaawansowane metody i techniki zarządzania publicznego.

Właściciele MŚP, w tym biur rachunkowych, mogą i powinni wpływać na tę działalność, podnosząc we własnym interesie jej skuteczność i efektywność.

Dr hab. Andrzej Sztando, od 23 lat doradza władzom publicznym wszystkich szczebli w zarządzaniu strategicznym rozwojem miast i regionów. Podczas swojego wystąpienia wyjaśni znaczenie dla MŚP strategii rozwoju lokalnego uchwalanych przez władze samorządowe. Wskaże w jaki sposób motywować te władze do budowy i wdrażania progospodarczych strategii rozwoju, jak włączyć się w ich opracowanie i zdobyć realny wpływ na ich kształt. Zaprezentuje także jak przedsiębiorcy mogą współpracować z władzami lokalnymi na różnych etapach ich wdrażania. Całość zostanie zilustrowana przykładami.

 

 

 

Monika Szydłowska

Zostaw odpowiedź