Koszty zmienne degresywne - czym są? Definicja pojęcia

Koszty zmienne degresywne – czym są? Definicja pojęcia

W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o kosztach zmiennych degresywnych. Jest to pojęcie, które coraz częściej jest stosowane w biznesie. Sprawdź, co należy o nim wiedzieć.

Czym są koszty zmienne degresywne? Definicja pojęcia

Koszty zmienne degresywne to nic innego jak koszty, które maleją wraz z rosnącą skalą produkcji. Są one bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ pozwalają na obniżenie kosztów produkcji. Koszty zmienne degresywne są bardzo ważne dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają na zmniejszenie kosztów produkcji. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie wydajności i efektywności przedsiębiorstwa. Jest to bardzo ważne dla rozwoju każdej firmy.

Co wlicza się do kosztów zmiennych degresywnych?

Koszty zmiennych degresywnych są to koszty, które zmieniają się wraz ze wzrostem produkcji. Są to koszty materiałów, energii, osobowe itp. Koszty zmiennych degresywnych mogą być rozpatrywane na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że koszty te są stałe w stosunku do jednostek produkcji. Drugi to taki, że koszty te zmniejszają się wraz ze wzrostem produkcji.

Koszty zmienne degresywne – przykłady

Koszty zmienne degresywne (SVC) są to koszty, które maleją wraz ze wzrostem wolumenu produkcji. Są one typowe dla przemysłu i produkcji. Degresywność kosztów zmiennej ma swoje źródło w prawie skali i prawie podziału kosztów. Prawo skali mówi, że wraz ze wzrostem produkcji, koszty jednostkowe produkcji spadają. Prawo podziału kosztów mówi, że koszty produkcji dzielą się na stałe i zmienne. Koszty stałe są to koszty, które nie zmieniają się wraz ze wzrostem produkcji (np. wynagrodzenia pracowników). Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się wraz ze wzrostem produkcji (np. koszty surowców).

Koszty zmienne degresywne mają istotne znaczenie dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwalają one ograniczyć koszty produkcji. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać prawo skali do ograniczenia kosztów produkcji poprzez zwiększanie wolumenu produkcji. Prawo podziału kosztów pozwala przedsiębiorstwom ograniczyć koszty poprzez zmniejszanie kosztów zmiennych.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy