Koszty pośrednie - czym są? Definicja pojęcia

Koszty pośrednie – czym są? Definicja pojęcia

Koszty pośrednie stanowią dużą część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby były dobrze zarządzane i monitorowane. Dowiedz się, czym są koszty pośrednie.

Czym są koszty pośrednie? Definicja pojęcia

Koszty pośrednie to wszelkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktu czy usługi. Są to więc koszty, które nie są bezpośrednio widoczne w cenie produktu, ale są niezbędne do jego wytworzenia. Koszty pośrednie to między innymi koszty wynagrodzeń pracowników, koszty materiałów i surowców, koszty energii i wody, koszty utrzymania budynków i maszyn.

W przedsiębiorstwie koszty pośrednie są niezbędne do prowadzenia działalności. Warto jednak pamiętać, że ich wysokość powinna być ograniczona do minimum. Niektóre koszty pośrednie, takie jak koszty wynagrodzeń pracowników, są bezpośrednio związane z produkcją i nie można ich uniknąć. Inne, jak choćby koszty materiałów i surowców, mogą być ograniczane poprzez dobry zarządzanie zasobami.

Podział kosztów pośrednich

Koszty pośrednie to koszty, które nie mogą być bezpośrednio przypisane do żadnej konkretnej czynności w firmie. Są to więc koszty, które “przechodzą” przez wszystkie działy i są niezbędne do funkcjonowania całej organizacji.

Do kosztów pośrednich zaliczamy między innymi:

  • koszty ogólnego zarządu (koszty administracji, księgowości, itp.),
  • koszty utrzymania budynków i urządzeń,
  • koszty ochrony i bezpieczeństwa,
  • koszty badań i rozwoju,
  • koszty reklamy i promocji.

Koszty pośrednie są więc bardzo ważne dla funkcjonowania każdej firmy, ale jednocześnie trudno je jednoznacznie przypisać do konkretnych produktów czy usług. Dlatego podział kosztów pośrednich jest często trudny i czasochłonny.

Najczęściej stosowanymi metodami podziału kosztów pośrednich są: metoda kalkulacyjna, metoda analizy rynkowej, metoda analizy przepływów.
Wybór metody podziału kosztów pośrednich zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj produktu czy usługi, struktura kosztów, dostępność danych, cel i zakres podziału.

Niezależnie od metody, jaką się posłużymy, podział kosztów pośrednich powinien być jak najbardziej precyzyjny i odzwierciedlać rzeczywistość. W przeciwnym wypadku może on prowadzić do błędnych wniosków i podejmowania nieoptymalnych decyzji.

Co wlicza się do kosztów pośrednich?

Koszty pośrednie stanowią istotną część każdego budżetu firmowego. Obejmują one wszelkie koszty, które nie są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą towarów lub usług. Firmy mogą mieć wiele różnych kosztów pośrednich, ale najczęściej obejmują one koszty administracyjne, takie jak wynagrodzenia dla pracowników biurowych, opłaty za wynajem lub leasing biura i sprzętu biurowego, a także koszty utrzymania i konserwacji samochodów służbowych.

Koszty pośrednie – przykłady

Firmy ponoszą różnego rodzaju koszty. Niektóre z nich są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą, np. koszty materiałów, koszty wynagrodzeń pracowników. Inne koszty są pośrednie i nie są bezpośrednio związane z produkcją lub sprzedażą, ale są niezbędne do jej prowadzenia. Przykładem takich kosztów są koszty administracyjne, koszty ogólnego zarządu, koszty utrzymania maszyn i urządzeń. Koszty administracyjne to koszty, które firma ponosi na prowadzenie biura i zatrudnianie pracowników administracyjnych. Są to koszty stałe i muszą być ponoszone niezależnie od tego,

Dowiedz się również, czym są koszty bezpośrednie.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy