Kapitał zakładowy - czym jest? Definicja pojęcia

Kapitał zakładowy – czym jest? Definicja pojęcia

Kapitał zakładowy to kapitał, który jest własnością firmy. Kapitał zakładowy jest środkiem finansowym, który przedsiębiorstwo inwestuje w swój rozwój. Dowiedz się o nim więcej.

Czym jest kapitał zakładowy? Definicja pojęcia

Kapitał zakładowy w przedsiębiorstwie to według Kodeksu spółek handlowych środki pieniężne oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Są one wpłacane przez wspólników w formie wkładów na poczet kapitału zakładowego. Wysokość kapitału zakładowego określa się w akcie notarialnym lub statucie spółki. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 tys. zł.

Kapitał zakładowy jest środkiem, który gwarantuje, że przedsiębiorstwo będzie w stanie poniesione straty oraz że będzie w stanie funkcjonować. Kapitał zakładowy jest także wykorzystywany do wypłacania dywidend wspólnikom

Kapitał zakładowy – jaki jest cel?

Kapitał zakładowy jest środkiem pieniężnym lub innymi aktywami, które wnosi właściciel (lub wspólnik) do spółki. Kapitał zakładowy określa także wartość nominalną akcji spółki. Kapitał zakładowy pełni istotną rolę w funkcjonowaniu spółki, ponieważ stanowi on pewien rodzaj gwarancji dla wierzycieli. Wysokość kapitału zakładowego jest ustalana na podstawie ustawy o ochronie praw konsumentów oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Kapitał zakładowy jest więc środkiem, który gwarantuje wierzycielom, że spółka ma środki na pokrycie swoich zobowiązań. Jest to bardzo ważne, ponieważ wierzyciele mogą mieć pewność, że ich pieniądze są bezpieczne. Kapitał zakładowy jest także ważny dla samej spółki, ponieważ pozwala ona na lepsze planowanie swojej działalności.

Co zalicza się do kapitału zakładowego?

Kapitał zakładowy to wkład własny przedsiębiorstwa, który może mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Do kapitału zakładowego zalicza się:

  • wkład własny przedsiębiorstwa,
  • środki pozyskane z emisji akcji lub udziałów,
  • środki pozyskane z kredytów,
  • środki pozyskane z innych źródeł (np. dotacje, subwencje).

Wkład własny przedsiębiorstwa to środki, które wnosi jego właściciel lub wspólnicy. Może on mieć formę pieniężną lub niepieniężną. Do wkładu własnego zalicza się:

  • środki pieniężne,
  • wkłady rzeczowe,
  • wkłady pieniężne w formie obligacji.

Środki pozyskane z emisji akcji lub udziałów to środki, które przedsiębiorstwo uzyskuje w wyniku sprzedaży akcji lub udziałów. Środki te mogą być wykorzystane do rozwoju przedsiębiorstwa lub jego działalności.

Minimalny kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy to kwota, która musi zostać wniesiona przez udziałowców, aby można było zarejestrować spółkę. Obecnie wynosi ona 5 000 zł. Jest to kwota, która gwarantuje, że spółka będzie w stanie pokryć swoje ewentualne straty.

Warto pamiętać, że minimalny kapitał zakładowy nie jest równoznaczny z kapitałem początkowym, który jest potrzebny do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kapitał początkowy to kwota, która jest potrzebna do zakupu niezbędnego wyposażenia, wynajęcia lokalu i zatrudnienia pracowników.

Minimalny kapitał zakładowy jest obowiązkowy dla wszystkich rodzajów spółek, takich jak spółki jawne, spółki partnerskie czy spółki komandytowe. W przypadku spółek akcyjnych kapitał ten musi wynosić co najmniej 100 000 zł.

Wniesienie minimalnego kapitału zakładowego nie jest jedynym wymogiem, który muszą spełnić udziałowcy chcący założyć spółkę. Konieczne jest także podpisanie umowy spółki oraz ustalenie wysokości udziałów każdego z udziałowców.

Rejestracja spółki jest możliwa tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane dokumenty zostaną dostarczone do odpowiedniego urzędu. Po zarejestrowaniu spółki jej udziałowcy mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy