Dzień bilansowy - definicja pojęcia, jakie ma znaczenie?

Dzień bilansowy – definicja pojęcia, jakie ma znaczenie?

Dzień bilansowy, inaczej znany jako dzień księgowy, to termin używany w finansach, oznaczający datę, do której należy rozliczyć się z podatków. Obejmuje on okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Dzień bilansowy jest istotny dla firm i przedsiębiorstw ze względu na fakt, że większość z nich musi rozliczać się z podatków według tego terminu. Dlatego też dzień bilansowy może być również nazywany dniem rocznym lub dniem księgowym.

Dzień bilansowy – co to jest?

Dzień bilansowy jest to określony dzień w roku, w którym każdy przedsiębiorca może wycenić swoje aktywa i pasywa. Jest to bardzo ważne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorców, ponieważ pozwala im dokładnie określić stan finansowy swojej firmy. Dzień bilansowy ma miejsce zazwyczaj w pierwszym dniu miesiąca lub w dniu zakończenia działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że wszystkie działania, które przedsiębiorca wykonuje, powinny być ujęte w bilansie.

W skład aktywów wchodzą wszelkie dobra materialne, którymi dysponuje dana firma. Mogą to być zarówno towary, jak i usługi. Mogą to być również nieruchomości, które są własnością przedsiębiorcy. Wszystkie te aktywa są określane na dzień bilansowy.

Do pasywów zalicza się wszystkie zobowiązania i wierzytelności, które dana firma posiada. Zalicza się do nich również wszelkie zadłużenia i kredyty, które zaciągnęła. Wszystkie te zobowiązania i wierzytelności muszą zostać wycenione na dzień bilansowy.


Dzień bilansowy ma bardzo istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Pozwala on bowiem określić, jaki jest stan finansowy danej firmy. Przedsiębiorca może w ten sposób dokładnie określić, ile posiada aktywów i jakich zobowiązań podjął w danym okresie.

Kiedy najczęściej następuje dzień bilansowy?

Dzień bilansowy – zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (najczęściej dniem tym jest 31 grudnia, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

źródło: wikipedia.org

Total
0
Shares
Powiązane wpisy