czym jest ubezpieczenie pomostowe

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe ma za zadanie zabezpieczenie interesów instytucji finansowych, głównie w przypadku kredytów mieszkaniowych, czyli tych, które docelowo zabezpieczane są hipoteką na finansowanej nieruchomości. W najbliższym czasie szykują się pewne zmiany dotyczące ubezpieczenia pomostowego, jednak warto dokładnie opisać, czym jest ubezpieczenie pomostowe, ile wynosi i czy jest niezbędne podczas zaciągania kredytu hipotecznego.

Kredyt mieszkaniowy i hipoteka

Kredyt mieszkaniowy, potocznie zwany kredytem hipotecznym polega na tym, że banki udzielając określonego finansowania na zakup mieszkania, domu czy działki, wymaga dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpis ten świadczy o ustanowieniu hipoteki na rzecz banki i w przypadku braku spłaty kredytu mieszkaniowego instytucja w prosty sposób może przejąć daną nieruchomość.

Cały proces kredytowy trwa jednak zwykle dość długo, a pomiędzy udzieleniem finansowania (udostępnieniem środków) a dokonaniem zabezpieczenia na nieruchomości, czyli właśnie wpisie w księdze wieczystej, mija nierzadko wiele tygodni. W tym czasie, prócz samej umowy kredytowej, bank nie ma żadnego zabezpieczenia, co stanowi pewien “dyskomfort” dla instytucji finansowych.

Czytaj także: Mieszanie bez wkładu własnego w ramach Polskiego Ładu

Jest to bowiem okres, w którym kredytobiorca ma nieograniczone prawa do dysponowania mieszkaniem lub domem, może je sprzedać, a pieniądze przejeść. Sytuacja naturalnie dość skrajna, jednak banki patrzą na to, jako pewnego rodzaju ryzyko kredytowe i wymagają wykonania pewnej czynności, a dokładniej wykupienia ubezpieczenia pomostowego.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczeniem pomostowym, potocznie zwanym pomostówką, nazywamy polisę, która ma zabezpieczyć interesy banku w okresie od udzielenia kredytu mieszkaniowego, do czasu wpisania banku, jako wierzyciela hipotecznego do księgi wieczystej finansowanej nieruchomości.

Zwróćmy uwagę na to, że w teoretycznie nie powinno trwać to zbyt długo, jednak ubezpieczenie pomostowe ma głęboki sens głównie w przypadku finansowania mieszkań, które są dopiero w budowie, a nierzadko dopiero w planach dewelopera. Bank udziela zatem finansowania na nieruchomość, która dopiero powstanie, a co za tym idzie, księga wieczysta tej nieruchomości jeszcze nie istnieje.

W niektórych sytuacjach okres pomiędzy udostępnieniem kredytu mieszkaniowego a wpisem do księgi wieczystej może zająć nawet kilka lat. W tym czasie naprawdę wiele może się zadziać. Nie można wykluczać tak skrajnych sytuacji, jak bankructwo kredytobiorcy czy też jego zgon.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że w momencie gdy w księdze wieczystej ustanawiana jest hipoteka na rzecz banku, to jako wierzyciel hipoteczny (wierzyciel rzeczowy) ma on pierwszeństwo w przypadku egzekucji z majątku dłużnika, którym jest dana nieruchomość, przed innymi wierzycielami.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest wymagane?

Ubezpieczenia kredytów, głównie kredytów hipotecznych, to temat rzeka. Z jednej strony prawo nie nakazuje ich wykupowania, z drugiej polityka banku może “przymuszać” kredytobiorcę do wykupienia różnych polis. Mogą to być ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie niskiego wkładu, ubezpieczenie pomostowe, etc. Dostępne jest wręcz całe spektrum przeróżnych “rozwiązań”, mających chronić instytucje finansowe.

Nie inaczej jest w przypadku pomostówki, której zadaniem przecież także jest ochrona kapitału i docelowo interesów banku. W Polsce większość instytucji finansujących potrzeby mieszkaniowe konsumentów oczekuje / wymaga ubezpieczenia pomostowego, a trzeba się z nim liczyć przede wszystkim w przypadku mieszkań w budowie. Oczywiście nie ma konieczności wykupowania pomostówki, ale w praktyce pozbawia nas to szansy na otrzymanie kredytu.

WAŻNE! Ubezpieczenie pomostowe, jeśli bank gra fair, nie jest szczególnie dużym obciążeniem dla kredytobiorców, ponieważ ma ono charakter czasowy. Gdy w księdze wieczystej pojawi się już wpis o dokonaniu hipoteki, ubezpieczenie pomostowe wygasa. Najlepiej jednak samodzielnie tego pilnować, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których składki pomostówki opłacane są mimo teoretycznego wygaśnięcia polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Cena / koszt ubezpieczenia pomostowego zależy zasadniczo od wartości nieruchomości oraz samego ubezpieczyciela i polityki banku. W praktyce najczęściej możemy spotkać się z pomostówką, która będzie kosztowała pomiędzy 1 a 2 procent wartości finansowania. W przypadku kredytu hipotecznego o wartości pół miliona złotych cena ubezpieczenia pomostowego może wynieść zatem od 5 do 10 tysięcy złotych. Warto pamiętać, że koszt ten powiększy nasze zobowiązanie kredytowe.

Na zakończenie pamiętajmy, ze ubezpieczenie pomostowe opłaca się do czasu ustanowienia przez bank czy też inną instytucję finansową hipoteki na finansowanej nieruchomości. Jeśli składki wymagane są jeszcze po tym fakcie, koniecznie trzeba skontaktować się z bankiem i wyjaśnić przyczynę. Gdy dojdzie do ewentualnej nadpłaty pomostówki, bank musi zwrócić nam te środki.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy