Co to jest prolongata kredytu

Co to jest prolongata kredytu i kiedy warto się na nią zdecydować?

Osoby posiadające zobowiązania finansowe, jak kredyty czy pożyczki mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie będą w stanie spłacić długu w określonym w umowie terminie. W takiej sytuacji warto rozważyć prolongatę, dzięki której uda się zarówno przesunąć termin spłaty pożyczki, jak i rozłożyć ją na mniejsze miesięczne raty.

Co to jest prolongata kredytu?

Prolongata kredytu to nic innego, jak wydłużenie terminu spłaty zobowiązania. Nie ma tu znaczenia, czy mówimy o kredycie hipotecznym, pożyczce gotówkowej, kredycie ratalnym czy innym zobowiązaniu bankowym i pozabankowym. Prolongata kredytu może być stosowana zarówno w sytuacji, gdy zobowiązanie spłacane jest w ratach, jak i ze spłatą jednorazową.

Dzięki prolongacie, a więc umowie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje możliwość przesunięcia terminu wywiązania się ze zobowiązania, na warunkach w niej określonych. Warto zaznaczyć, że nie zawsze wierzyciel może zgodzić się na prolongatę kredytu, a wszystko zależy od polityki kredytowej danego banku.

Kto i kiedy może skorzystać z prolongaty kredytu?

Z prolongaty kredytu czy też innego zobowiązania bankowego i pozabankowego skorzystać może każdy i praktycznie w dowolnym momencie. Prawo nie narzuca na wierzyciela ani na dłużnika żadnych ograniczeń. To strony umowy określają zasady prolongaty.

Jeśli dopiero co zaciągnęliśmy np. kredyt gotówkowy, spłaciliśmy niewiele rat, prolongata kredytu może być czasowo niemożliwa. Bank może uznać bowiem taki wniosek za ryzykowny, ponieważ nie wie, jak naprawdę radzimy sobie ze spłatą zobowiązań.

Trzeba zauważyć, że prolongata kredytu spłacanego w ratach nie dość, że wydłuży termin spłaty, to wpłynie przecież także na wysokość miesięcznej raty. A to raty kredytowe, ich wysokość i systematyczność określają, czy bank udzieli finansowania.

Jak skorzystać z prolongaty kredytu?

Osoby rozważające skorzystanie z prolongaty kredytu, muszą przede wszystkim określić termin spłaty zobowiązania. Jeśli zostało ono zaciągnięte np. na dwa lata, trzeba przedstawić wierzycielowi nowy, realny termin spłaty. Gdy wiemy już, kiedy będziemy w stanie wywiązać się z pełni ze swojego zobowiązania, należy skontaktować się z wierzycielem, np. bankiem i ustalić warunki prolongaty kredytu.

Jeśli nasze zobowiązanie spłacane jest w ratach, a tak właśnie dokonywane są spłaty większości kredytów i pożyczek bankowych, trzeba pamiętać, że prolongata kredytu nie dość, że wydłuży termin spłaty całości zobowiązania, ale także powiększy realnie nasz dług. Wpływ na to mają odsetki, które naliczane są przecież właśnie na podstawie długości finansowania. Im więcej czasu potrzebujemy na spłatę, tym więcej realnie oddamy bankowi.

Wysokość miesięcznej raty, a dokładniej jej obniżenie właśnie dzięki prolongacie jest jednym z najczęstszych powodów, dla których kredytobiorcy decydują się na wydłużenie terminu spłaty.

Zalety prolongaty kredytu

Zalet prolongaty kredytu jest kilka. Zaliczyć do nich możemy przede wszystkim przesunięcie terminu zobowiązania na inny okres. Jeśli nasz kredyt spłacamy w systemie ratalnym, zaletą prolongaty niewątpliwie będą niższe miesięczne raty. Wydłużając termin spłaty kredytu np. o rok lub dwa, wysokość comiesięcznej raty może skurczyć się nawet o kilkaset złotych.

Kolejną zaletą prolongaty kredytu jest zyskanie zdolności kredytowej. Niższa miesięczna rata powoduje bowiem mniejsze obciążenie domowego budżetu, a co za tym idzie, pozwala na zwiększenie przestrzeni na nowe zobowiązania. Ten czynnik należy jednak dokładnie przeanalizować jeśli z prolongaty kredytu korzystamy, z uwagi na problemy finansowe. Kolejne zobowiązanie może nam tylko zaszkodzić.

Wady prolongaty kredytu

Wadą prolongaty kredytu jest przede wszystkim wyższy koszt kredytu, który zapłacimy. Rozciągając spłatę zobowiązania w czasie, powiększamy odsetki należne bankowi. Mimo że zmniejsza się wysokość miesięcznej raty, to wartość odsetek zdecydowanie rośnie.

Przed wystąpieniem o prolongatę kredytu należy dokładnie przeanalizować realne korzyści z niej płynące. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dużych zobowiązań rozciągniętych na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Świetnym przykładem może być kredyt mieszkaniowy. Wydłużając termin spłaty o kolejne 5 lat, realnie możemy oddać bankowi nawet kilkadziesiąt tysięcy więcej. Ma to szczególne znacznie w czasach, gdy stopy procentowe rosną praktycznie z miesiąca na miesiąc.

Prolongata kredytu. Czy warto z niej korzystać?

Jeśli konieczność wydłużenia terminu spłaty wynika z problemów finansowych, z którymi się borykamy lub rata kredytu jest dla nas zwyczajnie zbyt dużym obciążeniem miesięcznym, prolongata kredytu będzie dobrym wyjściem. Wydłużając termin spłaty zobowiązania, zmniejszamy ratę, a tym samym minimalizujemy ryzyko braku spłaty.

Jeśli zaś prolongata kredytu ma być zastosowana wyłącznie w celu zwiększenia zdolności kredytowej, a nasze możliwości finansowe i tak są już ograniczone, powiększenie długu o kolejne koszty odsetkowe i dobranie nowego zobowiązania, nie będzie dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji najlepiej wcześniej dokładnie przeliczyć wszelkie koszty związane z prolongatą i ewentualnie poszukać alternatywnych metod finansowania nowych potrzeb.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy