Budżet - definicja pojęcia, rodzaje

Budżet – definicja pojęcia, rodzaje

Budżet to planowanie finansowe na określony czas. Pomaga on ograniczyć wydatki i lepiej zarządzać pieniędzmi. Dzięki budżetowi można lepiej zaplanować przyszłość finansową. Budżetowanie jest szczególnie ważne dla osób, które mają problemy z płaceniem rachunków lub kredytów. Budżet pomaga także uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Czym jest budżet i jakie są jego rodzaje

Budżet to podstawowy instrument planowania gospodarczego państwa lub przedsiębiorstwa. Określa on cele i środki finansowe przeznaczone na ich realizację w określonym czasie. Można go podzielić na budżet państwa, samorządu terytorialnego oraz budżet przedsiębiorstw.

Budżet państwa jest ustalany co roku przez Radę Ministrów na podstawie projektu przygotowanego przez ministra finansów. Jest on ogłaszany w Dzienniku Ustaw. W myśl ustawy o finansach publicznych, całkowity dochód budżetu państwa musi pokryć całkowity wydatek budżetu oraz deficyt budżetu obronnego i innych funduszy specjalnych. Jeśli dochody są niższe niż wydatki, może być utworzona rezerwa deficytowa, która może być wykorzystana w ciągu dwóch kolejnych lat.

Do najważniejszych elementów budżetu państwa należą:

– dochody budżetowe, czyli środki pochodzące ze skarbu państwa, takie jak podatki, opłaty skarbowe czy dotacje;

– wydatki budowlane, czyli środki przeznaczone na inwestycje;

– wydatki bieżące, czyli środki przeznaczone na utrzymanie administracji publicznej oraz realizację programów socjalnych;

– deficyt budowlany, czyli równowartość wydatków bieżących ponad dochody bieżące;

– dług publiczny, czyli łączna wartość obligacji skarbowych emitowanych przez państwo.

Budżet samorządu terytorialnego jest ustalany na podstawie uchwały podjętej przez radę gminy, powiatu lub województwa. W myśl ustawy o finansach publicznych, dochody samorządu terytorialnego muszą pokryć wydatki bieżące i inwestycyjne oraz deficyt budżetowy.

Do najważniejszych elementów budżetu samorządu terytorialnego należą:

– dochody własne, czyli środki pochodzące ze skarbu gminy, powiatu lub województwa, takie jak podatki, opłaty skarbowe czy dotacje;

– dochody otrzymywane z budżetu państwa;

– wydatki bieżące, czyli środki przeznaczone na utrzymanie administracji publicznej oraz realizację programów socjalnych;

– wydatki inwestycyjne, czyli środki przeznaczone na inwestycje;

– deficyt budowlany, czyli równowartość wydatków bieżących ponad dochody bieżące. Budżet przedsiębiorstwa to plan finansowy określający cele i środki finansowe przeznaczone na ich realizację w określonym czasie. Można go podzielić na budżet sprzedaży, produkcji, kosztów oraz finansowy.

Budżet sprzedaży określa planowaną sprzedaż produktów lub usług przez dane przedsiębiorstwo w określeniu czasie. Budżet produkcji określa planowaną ilość produktów lub usług do wyprodukowania przez dane przedsiębiorstwo w okresie czasu. Budżet kosztów określa planowane koszty produkcji lub świadczenia usług przez dane przedsiębiorstwo w okresie czasu. Budżet finansowy określa planowane dochody i wydatki przedsiębiorstwa w okresie czasu.

Jak dobrze zaplanować budżet w firmie?


Zarządzanie finansami w firmie to nie tylko płacenie rachunków i utrzymywanie księgowości w porządku. To także dobre zaplanowanie budżetu, aby mieć pewność, że firma ma na wszystko pieniądze. Poniższe wskazówki mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak dobrze zaplanować budżet w Twojej firmie.

1. Zapisz wszystkie swoje przychody i wydatki. Pierwszym krokiem do dobrego zarządzania finansami jest zrozumienie, ile pieniędzy wpływa do Twojej firmy i gdzie te pieniądze idą. Zapisuj więc wszystkie swoje przychody i wydatki, a następnie sprawdzaj, gdzie możesz zmniejszyć wydatki.

2. Ustal miesięczny budżet. Kiedy już będziesz miał pełną listę swoich przychodów i wydatków, możesz ustalić miesięczny budżet dla swojej firmy. Upewnij się, że masz margines bezpieczeństwa, tak aby mieć pewność, że nawet jeśli coś pójdzie nie tak, jak planowałeś, to i tak będziesz miał na to pieniądze.

3. Rozważ automatyzację płatności. Płacenie rachunków i innych opłat może być czasochłonne i łatwo o pomyłkę. Dlatego warto rozważyć automatyzację tych płatności – dzięki temu unikniesz stresu i biegunki papierowej, a także masz większą szansę, że nic nie zostanie przeoczone.

4. Ustalaj cele i monitoruj wydatki. Dobrze zaplanowany budżet to taki, który ma cel. Dlatego ustal swoje cele finansowe na najbliższy rok i monitoruj swoje wydatki, aby upewnić się, że idziesz we właściwym kierunku.

5. Kontroluj swoje emocje. Pamiętaj, że pieniądze to tylko liczby – nie ma sensu trzymać się ich za mocno. Nie daj się zwariować i trzymaj emocje na wodzy, gdy decydujesz o finansach swojej firmy.

Czym kierować się przy planowaniu budżetu w firmie?

Przy planowaniu budżetu należy kierować się kilkoma czynnikami:

1. Dochody firmy: trzeba uwzględnić wszystkie dochody, jakie firma może osiągnąć w danym okresie. Należy uwzględnić przychody ze sprzedaży produktów lub usług, dochody z inwestycji oraz inne źródła dochodów (np. dotacje).

2. Wydatki firmy: trzeba uwzględnić wszystkie wydatki, jakie firma ponosi na działalność gospodarczą. Należy uwzględnić wydatki na zakup materiałów, usługi, opłaty administracyjne i inne koszty działalności gospodarczej.

3. Cele firmy: trzeba uwzględnić cele, jakie firma chce osiągnąć w danym okresie. Cele mogą dotyczyć np.: zwiększenia sprzedaży, rozbudowy lokalu lub uruchomienia nowego oddziału firmy.

4. Możliwości finansowe firmy: trzeba uwzględnić możliwości finansowe firmy, czyli ile pieniędzy ma ona do dyspozycji na dany okres. Należy uwzględnić środki własne oraz środki pochodzące z kredytów lub innych źródeł finansowania.

5. Przepisy prawa: przy planowaniu budżetu należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawne, które mogą mieć wpływ na wydatki i dochody firmy. Należy się upewnić, że firma ma stosowne zezwolenia i licencje oraz spełnia wymogi podatkowe.

Planowanie budżetu to ważna czynność zarządcza, która pozwala na lepsze zarządzanie finansami firmy. Aby budżet był skuteczny, należy kierować się powyższymi czynnikami.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy