BIK a BIG

BIK a BIG. Jakie są różnice pomiędzy tymi bazami?

Większość osób, które choć raz w życiu zaciągnęły jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, spotkało się z terminami BIK oraz BIG. Oba z nich z jednej strony są tym samym, czyli pewną “bazą danych”z, drugiej różnią się w wielu aspektach. Nie mniej, każdy z tych skrótów może być zarówno pomocny, jak i stanowić przeszkodę w zaciągnięciu nowego kredytu lub pożyczki. BIK a BIG, jaka jest między nimi różnica?

Zdolność kredytowa a historia kredytowa, BIK a BIG. Wiele pojęć, kredyt jeden

Starając się o dowolny kredyt, czy to gotówkowy, czy też mieszkaniowy, samochodowy, bądź inne zobowiązanie kredytowe, musimy liczyć się z tym, że banki podczas rozpatrywania wniosku o finansowanie, będą dokładnie analizować nasze możliwości finansowe oraz zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa to nic innego, jak stosunek naszych dochodów do wydatków / comiesięcznych obciążeń finansowych. Wpływ na nią mają nie tylko raty kredytów, ale także koszty życia czy ilość osób w gospodarstwie domowym.

Historia kredytowa zaś pokazuje bankom i instytucjom kredytowym, w jaki sposób regulujemy zaciągane zobowiązania, jak często to robimy i generalnie, jakim rodzajem kredytobiorcy jesteśmy. Sprawdź, jak zbudować dobrą historię kredytową.

Na podstawie historii kredytowej banki doskonale widzą, czy mamy skłonność do ponoszenia nadmiernego ryzyka oraz, czy nie jesteśmy aktualnie w spirali zadłużenia. Historia kredytowa pojawia się w jednej z wymienionych na wstępie baz, którą w tym wypadku jest BIK.

Czym jest BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która przetwarza wszystkie dane dotyczące kredytów i pożyczek zaciągniętych na polskim rynku finansowym. Do BIK trafia dosłownie każde zobowiązanie, kredyt, pożyczka, karta kredytowa, limit odnawialny zaciągane przez konsumentów oraz przedsiębiorców.

Mimo że BIK to instytucja prywatna to działa na kanwie prawa bankowego i ma pełne prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych udostępnianych przez banki. Dane o zaciągniętych kredytach i pożyczkach figurują w BIK minimum przez okres 5 lat, od dnia całkowitej spłaty zobowiązania. Nie ma możliwości skrócenia tego terminu. Jeśli nie wycofamy zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, BIK będzie przetwarzał te dane praktycznie w nieskończoność.

WAŻNE! Jeśli spłaciliśmy swoje kredyty i pożyczki w terminie, nie ma sensu “czyścić BIK”, a więc usuwać pozytywnych wpisów z bazy, ponieważ rzutują one na naszą ogólną punktację BIK. Jak nie trudno się domyślić, pozytywna punktacja ma wpływ na łatwość pozyskania kolejnego finansowania. Decyduje ona także o tym, jakimi kosztami będzie obłożony kredyt. Sprawdź, co ma wpływ na punktację BIK i jak zadbać o dobry scoring.

Czym jest BIG?

BIG to skrót od Bazy Informacji Gospodarczej. Różnica między BIK a BIG polega na tym, że BIG dotyczy różnych baz, do których zaliczyć możemy Krajowy Rejestr Długów (KRD), BIG Infomonitor, ERIF. Są to trzy zdecydowanie najpopularniejsze bazy gospodarcze w Polsce.

W BIG-ach pojawiają się zwykle wpisy dotyczące przeterminowanych zobowiązań (potocznie długi), a aby wpis taki mógł się tam znaleźć, musi wpisać go ręcznie wierzyciel. Co istotne, w BIG-ach lądują nie tylko niespłacone zobowiązania kredytowe, ale także te, które wynikają z umów cywilnoprawnych. Do bazy BIG można trafić na niespłaconą pożyczkę prywatną, niezapłacony mandat, niespłacone alimenty czy dowolnie każdy dług, którego nie uregulowaliśmy na rzecz innej osoby czy też podmiotu.

Aby dług pojawił się w BIG, wierzyciel musi wpisać go ręcznie, jednak w tym celu musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług z jedną z baz BIG. Warto podkreślić, że organy administracji publicznej dość ochoczo korzystają z BIG i możemy być pewni, że brak płatności mandatu poskutkuje wpisem do BIG.

Bazy BIG mają za zadanie ostrzeżenie innych uczestników rynku gospodarczego przez nierzetelnym kontrahentem, a także “przymusić” dłużnika do spłaty zobowiązań.

WAŻNE! Negatywny wpis w jednej z baz BIG może skutecznie przekreślić szansę na otrzymanie finansowania bankowego lub zawarcie umowy z operatorem telefonicznym.

Dodać należy, że w BIG-ach pojawić się mogą także spłacone, zamknięte zobowiązania, ale w praktyce rzadko, który z wierzycieli je tam umieszcza.

BIK a BIG. Jaka jest różnica?

Różnice pomiędzy BIK a BIG wymieniliśmy, opisując każdą z tych baz. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej przetwarza dane dotyczące wyłącznie zobowiązań zaciągniętych w bankach oraz instytucjach podległych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Z BIK dowiemy się, jak radziliśmy robie z dotychczasowymi zobowiązaniami kredytowymi, jak często korzystaliśmy z różnych produktów finansowych oraz z jaką częstotliwością wnioskowaliśmy o nowe kredyty.

W BIG-ach zawarte są informacje o niespłaconych, ale także spłaconych zobowiązań zarówno kredytowych, jak i niekredytowych, jednak widnieją tam wyłącznie dane o tym, czy w ogóle zobowiązanie to zostało spłacone. W praktyce w BIG lądują głównie niespłacone zobowiązania, co powoduje, że bazy BIG, nazywane są potocznie bazami dłużników.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy już wątpliwości, czym różnią się obie bazy i wiesz już, jaka jest różnica pomiędzy BIK a BIG.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy