Badanie sprawozdania finansowego - definicja pojęcia

Badanie sprawozdania finansowego – definicja pojęcia

Najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest jego sprawozdanie finansowe. Przygotowanie sprawozdania finansowego to proces skomplikowany, który wymaga szczegółowej analizy. Badanie sprawozdania finansowego to czynność, która ma na celu ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Podczas badania sprawozdania finansowego stosuje się różne metody i narzędzia analizy finansowej.

Badanie sprawozdania finansowego – definicja pojęcia

Badanie sprawozdania finansowego to czynność, której celem jest ocena rzetelności i poprawności informacji zawartych w raporcie finansowym. Badania tego typu przeprowadza się w celu ustalenia, czy dany raport spełnia wszelkie normy i przepisy prawne oraz czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje. Badanie sprawozdania finansowego może być przeprowadzone przez wewnętrzną jednostkę kontroli lub przez zewnętrzną firmę audytorską. W pierwszym przypadku badaniem objęte są wszystkie podmioty gospodarcze, natomiast w drugim – tylko te, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Celem badania sprawozdania finansowego jest ustalenie, czy informacje zawarte w raporcie są rzetelne i poprawne oraz czy spełnia on wszelkie obowiązujące normy i przepisy prawne. Przedmiotem badań jest także określenie stopnia ryzyka inwestycyjnego danego podmiotu. Badanie sprawozdań finansowych ma na celu ochronę interesów inwestorów oraz umożliwienie im podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Z tego powodu badania tego typu są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów giełdowych.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego to analiza dokumentu, który przedstawia sytuację majątkową i finansową firmy. Jest ono prowadzone przez biegłego rewidenta, który ma uprawnienia do wykonywania tego typu usług. Cel badania sprawozdania finansowego jest najczęściej ocena stopnia zgodności z przepisami oraz ustalenie, czy rzetelnie oddaje ono stan faktyczny.

Rewident dokonuje tego poprzez porównanie sprawozdania finansowego z danymi zawartymi w księgach rachunkowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności może on wezwać do ich usunięcia.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa to obowiązek, który musi ono wypełniać. Wynika on z faktu, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Aby móc prowadzić taką księgę, należy posiadać odpowiednie dokumenty finansowe.

Sprawozdanie finansowe jest więc podstawowym dokumentem, który musi zostać przedstawiony w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego. Warto jednak pamiętać, że badanie sprawozdania finansowego to nie tylko obowiązek wobec urzędu skarbowego. Przedsiębiorca ma także obowiązek wobec swoich wspólników lub akcjonariuszy. Wynika to z faktu, iż to oni są głównymi odbiorcami sprawozdania finansowego.

Dlatego też badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest tak ważne – pozwala ono na uzyskanie obiektywnej oceny sytuacji finanse przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa to więc obowiązek, który musi ono wypełniać. Wynika on z faktu, iż prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Aby móc prowadzić taką księgę, należy posiadać odpowiednie dokumenty finansowe. Sprawozdanie finansowe jest więc podstawowym dokumentem, który musi zostać przedstawiony w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy