Aktywa pieniężne - czym są? Definicja pojęcia

Aktywa pieniężne – czym są? Definicja pojęcia

Pieniądz to wszechobecny element naszego codziennego życia. Płacimy za prąd, za jedzenie, za mieszkanie, a także za pracę. Pieniądz jest potrzebny do życia. Dlatego też aktywa pieniężne są tak ważne. Aktywa pieniężne to nic innego jak nasze pieniądze, które możemy wykorzystać w dowolny sposób. Pieniądze są potrzebne do życia, dlatego też aktywa pieniężne są tak ważne.

Aktywa pieniężne – definicja pojęcia

Pojęcie aktywów pieniężnych odnosi się do wszelkich środków pieniężnych, jakimi dysponuje dana osoba lub firma. Są one zatem przeznaczone do natychmiastowego wykorzystania w celu zapłaty rachunków, opłacenia składek ubezpieczeniowych czy też innych wydatków. Aktywa pieniężne mogą być przechowywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Gotówkowa forma aktywów to np. pieniądze na koncie bankowym, a bezgotówkowa to na przykład obligacje czy też inwestycje krótkoterminowe. Aktywa pieniężne są bardzo ważne dla każdej firmy czy też osoby prywatnej, gdyż stanowią one podstawowy środek finansowania ich bieżących wydatków. Warto więc mieć je pod kontrolą i regularnie monitorować ich poziom oraz terminowo je odnawiać, aby uniknąć sytuacji, w której brakuje nam środków na bieżące potrzeby.

Kategorie aktywów pieniężnych

Kategorie aktywów pieniężnych to główne podziały, według których inwestorzy mogą klasyfikować swoje aktywa. Zazwyczaj są one podzielone na trzy główne kategorie: aktywa niepłynne, płynne i środki pieniężne. Aktywa niepłynne to takie, które nie mogą być łatwo sprzedane lub przekształcone w gotówkę. Przykładem mogą być nieruchomości, dzieła sztuki czy też zapasy materiałów. Inwestorzy muszą zazwyczaj czekać dłuższy okres, aby je sprzedać, a ich wartość może się zmieniać w czasie. Płynne aktywa to takie, które można łatwo i szybko sprzedać lub przekształcić w gotówkę.

Są to na przykład obligacje czy też akcje spółek notowanych na giełdzie. Inwestorzy mają do nich łatwy dostęp i mogą je sprzedawać w dowolnym momencie. Ich wartość jest natomiast bardziej zmienna niż wartość aktywów niepłynnych. Środki pieniężne to takie aktywa, które już są gotówką lub mogą być łatwo przekształcone w gotówkę. Przykładem mogą być tutaj rachunki bankowe, obligacje skarbowe czy też certyfikaty depozytowe. Są one bardzo pewne i bezpieczne, ale ich wartość jest stosunkowo niska w porównaniu do innych aktywów. Inwestorzy mogą klasyfikować swoje aktywa według wielu innych kryteriów, takich jak na przykład ryzyko, stopa zwrotu czy też czas trwania inwestycji. Pomocne może być tutaj skorzystanie z porad specjalisty, aby dobrać odpowiednie aktywa do swoich potrzeb i celów.

Przykłady aktywów pieniężnych

Aktywa pieniężne to środki płatnicze, gotówka oraz papiery wartościowe. Gotówka oznacza środki pieniężne w obrocie, czyli pieniądze na rachunkach bankowych i innych depozytach. Papiery wartościowe to między innymi obligacje, akcje czy też certyfikaty depozytowe. Środki płatnicze obejmują także środki zgromadzone na kontraktach terminowych oraz w formie kredytów i pożyczek. Papiery wartościowe są najbardziej popularnymi aktywami pieniężnymi. Są one przedmiotem obrotu giełdowego i mogą być kupowane i sprzedawane w każdej chwili.

Akcje są papierami wartościowymi, które uprawniają do udziału w zyskach lub majątku spółki. Obligacje to papiery wartościowe, które oznaczają dług publiczny lub prywatny. Inne rodzaje papierów wartościowych to między innymi bony skarbowe, certyfikaty inwestycyjne czy weksle. Gotówka jest drugim najpopularniejszym aktywem pieniężnym. Pieniądze na rachunkach bankowych mogą być wykorzystane w każdej chwili do dokonywania transakcji. Inne formy gotówki to między innymi środki na kontraktach terminowych oraz w formie kredytów i pożyczek. Kredyty i pożyczki stanowią trzecie popularne aktywa pieniężne. Kredytobiorca musi oddać więcej niż pożyczył, a poza tym jest zobowiązany do regularnego spłacania rat. Kredyty i pożyczki mogą być udzielane przez banki, instytucje finansowe oraz osoby prywatne.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy