Akcje własne - czym są, co zrobić aby je kupić?

Akcje własne – czym są, co zrobić aby je kupić?

Akcje własne są jednym ze sposobów, którymi spółki mogą inwestować swoje środki pieniężne. Spółki kupują akcje własne, aby zwiększyć wartość spółki i wykorzystać je jako narzędzie do kontrolowania rynku. Akcje własne są także używane jako forma płatności dla pracowników i menedżerów.

Czym są akcje własne?

Akcje własne, to nic innego jak udziały w spółce, które należą do jej właścicieli (akcjonariuszy). Każdy akcjonariusz ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu i może brać udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących spółki. Prawa te przysługują również akcjonariuszom indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Akcje mogą być różnego rodzaju. Najpopularniejsze to:

akcje zwykłe dają one swoim posiadaczom prawo głosu na walnym zgromadzeniu oraz prawo do dywidendy;

akcje imienne oznaczone są nazwiskami właścicieli i upoważniają ich do głosowania na walnym zgromadzeniu;

akcje bezterminowe nie mają one określonej daty wykupu;

akcje łatwo wymienialne łatwo się je sprzedaje i kupuje;

akcje preferencyjne dają swoim posiadaczom pierwszeństwo w otrzymaniu dywidendy.

Każdy rodzaj akcji ma swoje plusy i minusy. Dlatego przed podjęciem decyzji o ich nabyciu, warto dokładnie się zapoznać ze spółką, w której chcemy je kupić oraz z rodzajem akcji, jaki nas interesuje.

W jakich przypadkach nie można kupić własnych akcji?

Kupno własnych akcji może być ograniczone lub niedozwolone w przypadku, gdy:

Spółka jest notowana na giełdzie. W takim przypadku inwestorzy mogą kupować i sprzedawać akcje po cenie rynkowej, a spółka nie może ingerować w transakcje.

Spółka ma program repurchase (odkupu) akcji. W takim przypadku spółka może kupić akcje od inwestorów po cenie ustalonej przez nią, a nie po cenie rynkowej.

Spółka ma obowiązek raportowania do regulatora giełdy (np. Komisji Nadzoru Finansowego). W takim przypadku kupno własnych akcji może być traktowane jako manipulacja ceną i spółka może zostać ukarana.

Spółka ma obowiązek raportowania do innego organu regulacyjnego (np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W takim przypadku kupno własnych akcji może być traktowane jako próba wyeliminowania konkurencji i spółka może zostać ukarana.

Kryteria jakie trzeba spełnić, aby zakupić akcje własne?

Nie jest tajemnicą, że wielu inwestorów indywidualnych chciałoby kupić akcje własne. Firmy notowane na giełdzie często mają programy skupu akcji własnych, dzięki czemu można je kupić po niższej cenie. Jednak nie każdy spełnia kryteria, aby móc skorzystać z takiej oferty. Jakie są więc te kryteria? Po pierwsze, aby kupić akcje własne, należy być akcjonariuszem danej spółki. Oznacza to, że musisz posiadać co najmniej jedną akcję tej spółki.

Firmy notujące się na giełdzie mają programy skupu akcji własnych, dzięki czemu można je kupić po niższej cenie. Po drugie, aby móc skorzystać z oferty skupu akcji własnych, musisz posiadać co najmniej jeden rok stażu pracy w danej firmie. Jest to warunek konieczny, ponieważ firmy chcą mieć pewność, że osoba kupująca akcje będzie lojalna wobec spółki i będzie jej pracować przez długi okres czasu.

Total
0
Shares
Powiązane wpisy